György Herdics – János Zsidó:Rímskokatolícka cirkev


3.2. Reštitúcie

Štát skonfiškoval cirkvi všetko okrem kostolov a farských budov: školy, inštitúcie, budovy, pôdu, lesy atď. Zákon číslo 282 z roku 1993 vrátil len časť skonfiškovaného majetku. Nebol napríklad vyriešený problém reštitúcie zastavanej pôdy. Cirkev nedostala náhradnú pôdu za takto zastavané plochy. Pôda v katastri miest je nenávratne preč. Neboli vrátené ani tie budovy, ktoré boli značne prestavané.

Ak v budove fungovala školská, sociálna či zdravotná inštitúcia, tak sa mohla vrátiť až o desať rokov. Vrátené budovy boli často v ruinách alebo vo veľmi biednom stave, ich oprava si vyžadovala značné finančné náklady. Aj s pôdou boli často len starosti. Cirkev bez výrobných prostriedkov nemohla hospodáriť, obyčajne dala pôdu do prenájmu poľnohospodárskym družstvám, ktoré ju užívali aj predtým. Mnoho družstiev však nedokázalo platiť nájomné a ak áno, tak len veľmi nízke.

3.3. Maďarská katolícka tlač

Po druhej svetovej vojne sa ukončilo vydávanie akejkoľvek maďarskej katolíckej tlače. Štát nepovolil vydávanie novín, mohol byť vydaný jedine maďarský katolícky cirkevný spevník a Malý katechizmus. Maďarská náboženská literatúra sa na Slovensko dostávala jedine ilegálne z Maďarska.

Keď slovenský Spolok svätého Vojtecha, ktorý aj pred rokom 1989 vydával slovenský katolícky týždenník, odmietol vydávanie čerstvo založeného maďarského týždenníka Remény [Nádej], kňazi, ktorí týždenník zostavovali, sa rozhodli, že založia Združenie maďarských katolíckych kňazov Glória. Jeho prvoradým cieľom bolo vydávanie týždenníka Remény, ale medzi jeho ďalšími cieľmi bolo aj vydávanie iných maďarských katolíckych publikácií, podpora adeptov kňazstva atď. Keďže kompetentní slovenskí biskupi nedali súhlas na činnosť Glórie ako združenia, mohla teda existovať a dodnes existuje len ako vydavateľstvo. Počiatočný kapitál zložilo niekoľko maďarských kňazov, týždenník od biskupstva nedostal a dodnes nedostáva žiadnu podporu.

Prvé číslo týždenníka Remény vyšlo roku 1990 na kvetnú nedeľu v rozsahu ôsmich strán vo viac ako dvadsaťdvatisícovom náklade. Od jesene 2001 vychádza týždenník na dvanástich stranách v náklade 15 500 kusov.

Vydavateľstvo Glória Kiadó vydáva okrem týždenníka ešte liturgické knihy, modlitebné knižky, pod názvom Homílie náčrty homílií a iné publikácie. V blízkej budúcnosti plánu je vydavateľstvo popri už publikovaných zbierkach kázní a modlitebných zošitoch vydanie viacerých publikácií. (Neperiodické noviny vydáva viac cirkevných obcí.)

Niekoľko rokov fungovalo aj vydavateľstvo Magyar Vasárnap Kiadó [Vydavateľstvo Maďarská nedeľa], ktoré prebralo vydávanie publikácie Kalendárium, vychádzajúcej predtým v Maďarsku. Namiesto Magyar Vasárnap Kalendáriuma [Kalendár Maďarskej nedele] uvidelo svetlo sveta A Remény Kalendáriuma [Kalendár Nádeje], čím sa vydavateľstvo Magyar Vasárnap Kiadó zlúčilo s vydavateľstvom Glória Kiadó.

Čo sa týka elektronických médií, katolícka polhodinka sa objavuje dvakrát mesačne v programe Világosság [Svetlo] Rádia Patria, redaktorkou je Anett Szabó. Rozhlas niekoľkokrát vysielal v priamom prenose aj svätú omšu v maďarskom jazyku. Maďarské vysielanie Slovenskej televízie tiež vysiela – i keď nepravidelne – reportáže s náboženskou tematikou.

Väčšinu maďarskej katolíckej literatúry si kňazstvo a veriaci maďarskej národnosti ešte aj dnes obstarávajú v Maďarsku.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7