Peter Pažitný: Zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva južných regionov


LITERATÚRA

Callahan, D.: What Kind of Life – The Limits of Medical Progress. Washington D.C.: Georgetown University Press 1994.

Donaldson, C. – Gerard, K.: Economics of Health Care Financing: The Visible Hand. London: MacMillan Press LTD. 1993.

Evans, R.: Going for the Gold: The Redistributive Agenda behind Market-Based Health Care Reform In: D’Intignano – Ulmann, P.: Économie de la santé. S. l. 2001.

Hsiao, William C. – Roberts, Marc J. – Berman, Peter A. – Reich, Michael R.: Getting Health Reform Right. S. l.: The World Bank Institute 2000.

Jakab, M. – Harding, A. – Preker, A. – Hawkins, L.: Module on Organisational Reform and Management of Public Providers: Focus on Hospitals. S. l.: World Bank 2000.

Kleinman, A.: Concepts and a Model for the Comparison of Medical Systems as Cultural Systems. Social Sciences and Medicine, Vol.

12,          1978, 85 – 93.

Murray, Ch. J. L. – Frenk, J.: A framework for assesing the performance of health systems. Bulletin of the World Health Organization. S.

l.: WHO 2000.

Osterkamp, R.: Is There A Hold-Up of Health-care Reforms in Europe? Muenchen: Ifo Institute 2004.

Pažitný, Peter – Zajac, Rudolf: Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana. Bratislava: M.E.S.A. 10. 2001.

Pažitný, Peter – Zajac, Rudolf: Zdravotná politika. Bratislava: SFPA 2002.

Pažitný, Peter – Zajac, Rudolf: Dostupnosť zdravotnej politky sa zavedením poplatkov neznížila. (Písané pre Slovak Monthly Report, M.E.S.A. 10. [Február 2004] a pre Domino Fórum [Február 2004].)

 

Šomló, Peter: Odborný posudok k pracovnej verzii Zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva južných regiónov. 2004.

Svetová banka: Rozpočtovania a riadenie výdavkov na Slovensku. Zlepšovanie koordinácie medzi

rezortnými ministerstvami a MF. Podkladový materiál na seminár organizovaný Svetovou bankou v Bratislave, 16. 5. 2002.

PAŽITNÝ, PETER. Zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva južných regionov. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11