Zuzana Mészárosová-Lamplová: Slováci a Maďari na južnom Slovensku – možnosti uplatňovania jazykových práv


Poznámky

1 Ide o výskum Národný populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku

2 Pri rozhovoroch vo fokusových skupinách viacerí Slováci a Maďari spomenuli, že voľakedy –  nedá sa presne časovo vymedziť, kedy to bolo, ale takmer každý z nich má túto skúsenosť –  sa „prisťahovalci“, t.j. každý, kto sa do maďarskej rodiny priženil, vydal a pod., naučil po maďarsky. Jedna respondentka sa vyjadrila takto: „Je to niečo úplne nové. Ci už v Rožňave, alebo doma, na dedine, či už Cigáni alebo Slováci, keď sa stali členom rodiny, naučili sa po maďarsky, a nemusela sa meniť reč. Všetci vedeli po maďarsky. A teraz je to také čudné, že už ani deti z maďarských rodín nechcú hovoriť po maďarsky, upozorňujú svojich rodičov a starých rodičov, aby hovorili po slovensky, lebo sa pre maďarčinu hanbia.“ Ďalšia respondentka vyjadruje ambivalentné pocity, keď hovorí: „Moja dcéra sa naučila po slovensky. Som hrdá na to, že mala zo slovenčiny jednotku. Ale zoznámila sa s jedným Slovákom, a teraz je už z nej Slovenka. To ma veľmi trápi. Teším sa, že je s ním šťastná, ale obávam sa, že svoje deti už nenaučí po maďarsky. Cítim sa…, ani neviem, cítim sa taká zradená. Ten muž je sympatický, ale príde k nám, utiahne sa do kúta, nič nepovie. Ja si zapnem Pátriu (okruh Slovenského rozhlasu, ktorý vysiela pre menšiny –  poznámka ZML), a dcéra mi už hovorí, mami, vypni to…“

3 Z focus group výskumu vyplýva, že aj z hľadiska diskriminácie v niektorých oblastiach nastali významné zmeny, v tom zmysle, že tam, kde občania predtým nepociťovali dis-krimináciu, teraz sa s ňou takmer vždy stretávajú. Ide napríklad o dedinské futbalové zápasy. Citujem účastníka rozhovoru: „Futbal hrám od detstva. Navštívil som už všetky okolité dediny. Pred 10-15 rokmi bolo úplne normálne, že nás aj pred zápasom, aj po zápase pohostili, pripravili nám zákusky a bola pohoda. Teraz v tých istých dedinách sa čoraz častejšie ozývajú počas zápasu agresívne výkriky typu «skurvení Maďari». A tí obyvatelia slovenských dedín sa na nás pozerajú, ako keby sme im pojedli chlieb.“

MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, ZUZANA. Slováci a Maďari na južnom Slovensku – možnosti uplatňovania jazykových práv. In Národný populizmus na Slovensku a slovensko-madarské vztahy 2006 – 2009, Editor: Kálmán Petõcz. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2009. ISBN: 978-80-89249-38-1.

 

Stránky: 1 2 3 4