St, 29. mája 2024.

Všetko späť? (1. časť)

Pohľad na Slovákov a na revíziu Trianonu v maďarskej politike v medzivojnovom období   István KOLLAI: Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Budapešť: Terra Recognita, 2008. „Som zástupcom...
Read More