St, 29. mája 2024.

Kde žijú Slováci v Maďarsku?

Pre autochtónne menšiny v Strednej Európe je typické, že sa koncentrujú do určitých regiónov, kde často tvoria miestnu väčšinu. Slováci v Maďarsku sú z tohto hľadiska atypickí. Žijú roztrúsene vo...
Read More

Žijú Maďari ozaj iba na vidieku?

Nie. Maďari na Slovensku žijú tak v mestách južného Slovenska, ako aj na vidieku. V najväčšej koncentrácii na Žitnom ostrove okolo Dunajskej Stredy. Dunajská Streda je zároveň “najmaďarskejším” okresným sídlom...
Read More

Kde všade žijú Maďari?

Maďari, samozrejme, tak ako aj Slováci žijú prakticky vo všetkých krajinách, a hlavne vo všetkých krajinách západného sveta, kam sa vysťahovali počas rôznych vĺn emigrácie z ekonomických, politických a z...
Read More

Hľadajúc konsenzus

Šamorín a Brusel. Dve kľúčové mestá v živote Edit Bauer. Prvé považuje za dôležité miesto svojho detstva a dospelosti, kam sa vždy rada vracia, pretože ju tam čakajú. K centru Európskej únie ju zasa viažu...
Read More