Pi, 29. septembra 2023.

Ako vyzeral István Dobó?

Veliteľ jágerského hradu barón István Dobó (1502-1572) sa pokladá za najvýznamnejšiu osobnosť pochádzajúcu zo šľachtického rodu Dobóovcov. Počas tureckej expanzie sa Dobó postavil na stranu Ferdinanda I., ktorý ho roku...
Read More

15. august: Smrť kráľa Svätého Štefana

15. augusta 1038 umiera prvý kráľ Uhorska/Magyarország, Svätý Štefan (vláda 1000-1038). Medzi Maďarmi dostal prímenie „államalapító“, čo znamená v preklade „zakladateľ štátu“ (államalapító Szent István király). Štefan bol prvým kresťanským...
Read More

Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci

O Kálmánovi Mikszáthovi (1847-1910) sa častokrát hovorí, že je jedným z najväčších románopiscov maďarskej literatúry. Jeho tvorba je zameraná predovšetkým na predstavenie každodenného života sedliakov ako aj nižšej vidieckej šľachty žijúcej...
Read More