St, 29. mája 2024.

Pôvod vianočných trhov

Keďže vianočné sviatky boli pôvodne spojené s cirkevným sviatkom, ich oslava sa sústreďovala do vnútorného prostredia kostolov. V kostoloch sa v tomto období organizovali dramatické hry s biblickým námetom. Od...
Read More

Maďarské vianočné tradície

Vianočné sviatky u Maďarov, podobne ako aj u iných európskych kultúr, predchádza dlhšia etapa adventu. S týmto cirkevným sviatkom sa spájajú dramatické ľudové tradície, ktoré oživujú jednotlivé biblické príbehy spojené...
Read More

O význame symbolov

Maďarské symboly a ich význam V živote národov mali symboly, rituály a znamenia mimoriadny význam, a nie je tomu inak ani u Maďarov. Počas celej ich histórie sa neodmysliteľne ako zlatá...
Read More