St, 22. mája 2024.

Strážca ľudového umenia

Práca PaedDr. Viktora Šimeka je naozaj rozmanitá. Pochádza z rodiny učiteľa – organistu. Po ukončení štúdia na pedagogickej škole sa venoval výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Postupne nadobudol vysokoškolské...
Read More

Šialenec alebo génius?

Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka) bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Jeho tvorba je o to zaujímavejšia, že maľovaniu sa začal naplno venovať až...
Read More