Ne, 23. júna 2024.

Zo Senca na medzinárodné operné pódiá

„Vystupovať v divadle s vynikajúcim orchestrom a dirigentom” Senčanka Zuzana Ballánová je poslucháčkou tretieho ročníka Univerzity hudobného umenia v rakúskom Grazi. Svojím prekrásnym, už v tých rokoch senzačne vypracovaným, farebným...
Read More

Hľadačka svetla

Xénia Molnárová – absolventka VŠMU v Bratislave, herečka Jókaiho divadla v Komárne. Hrala už v slovenských a maďarských divadlách (v Slovenskom národnom divadle, na jednej z maďarských televíznych staníc, vo filme maďarského herca a režiséra Róberta Koltaiho...
Read More