Ut, 18. júna 2024.

Je Slovensko národný štát?

Odpoveď závisí od toho, v akom zmysle používame termín „národný štát“.

V demografickom zmysle Slovensko národným štátom určite nie je. Slováci v ňom predstavujú zhruba 80 až 85 percent obyvateľstva, čo ho v Európe radí skôr k štátom s vysokým podielom menšín.

V konštitučnom zmysle tiež nie je právnym štátom. Ústava vymenúva atribúty štátu  v čl. 1(1) takto: zvrchovaný, demokratický, právny – „národný“ tam spomenutý nie je. Podľa čl. 2(1) pochádza štátna moc od občanov – nie od „slovenského národa“. Aj založenie štátu, aj prijatie jeho ústavy bolo prejavom vôle Národnej rady SR, ktorá je volená a zastupuje všetkých občanov všetkých národností, nielen slovenskej.

V normatívnom zmysle je obraz rozpačitý. Ústava označuje slovenský jazyk za štátny jazyk, čím mu zrejme chce dať vyššiu dôležitosť, ako keby bol „len“ úradným jazykom. Na druhú stranu garantuje aj používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku, v školstve a v kultúre.
Mohli by sme povedať, že Slovensko v právnom zmysle národným štátom určite nie je, niekedy sa však správa, ako keby ním chcelo byť v závislosti od politického presvedčenia aktuálnej vlády.