Ne, 23. júna 2024.

„Aj vy ste tu doma“

Esejistická súťaž pre 13-15 ročných mladých ľudí

Mnoho žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí žijú na Slovensku v oblastiach, kde tvoria väčšinu, ovláda slovenčinu najmä pasívne. Vzhľadom na to, že v ich každodennom živote dominuje používanie maďarčiny, pri používaní slovenčiny im chýba sebavedomie. Boja sa, že ak povedia niečo „zle“, vysmejú sa im, a preto majú problémy pri nadväzovaní priateľských vzťahov so svojimi slovenskými rovesníkmi.

Veľká časť mladých ľudí na Slovensku pozná slovenských Maďarov len na základe informácií z médií. V seriáloch je maďarský prízvuk vždy na smiech, často sa vyskytuje názor, že Maďari sa nechcú učiť po slovensky, prípadne že ani nechcú byť občanmi Slovenska. Týmto mladým ľuďom často chýba reálna skúsenosť s „iným“, „inými“ a táto situácia je živnou pôdou stereotypov a predsudkov. Takáto situácia neponúka spoločensky priaznivé podnety…

O. z. S(z)lomarát preto vyhlasuje esejistickú súťaž na tému „Aj vy ste tu doma“ pre mladých ľudí vo veku od 13 do 15 rokov. Odmenou pre víťazov a víťazky súťaže je bezplatný pobyt v zážitkovom tábore „Všetci sme tu doma“, ktorý sa uskutoční v poslednom júlovom týždni v rekreačnom zariadení na Orave. Požadovaný rozsah eseje je 1 až 3 strany, jej obsahom je úvaha prezentujúca vlastný názor alebo opis zážitku s niekým, kto hovorí odlišným jazykom. V tábore sa stretnú mladí zo Slovenska bez ohľadu na národnosť. Termín odovzdania esejí je do 20. mája.

Viac informácií na www.szlomarat.sk alebo facebook S/z/lomarát.

S(z)lomarát je Slovensko-maďarský kamarát aj Szlovák-magyarbarát

Idea založiť toto združenie vznikla na základe potreby vzájomného spoznávania Slovákov a Maďarov na Slovensku ako prevencie proti populistickým manipuláciám občanov.Predstavuje platformu, kde možno uskutočňovať stretnutia zvedavých občanov a občianok, ktorí sa radi delia o svoj jazyk, kultúru bez toho, aby z nej niečo strácali.

Hlavnou aktivitou S(z)lomarátu je organizácia letného tábora „Všetci sme tu doma“. Cieľom tohto zážitkovo-edukatívneho tábora je vytvoriť neformálne dvojjazyčné slovensko-maďarské prostredie, v ktorom sa zotrú tradične chápané pojmy väčšiny a menšiny, aby sa mohla nenásilne rozvíjať občianska identita účastníkov tábora. Pre nich je účasť v tábore výhrou esejistickej súťaže „Aj vy ste tu doma“. Úlohou tábora je možnosť konfrontovať nadobudnuté stereotypy so skutočnosťou, a tak si utvoriť reálny obraz o svojich spoluobčanoch s inou národnosťou – spochybnením predsudkov sa účastníci stanú otvorenejšími a tolerantnejšími. Účastníci slovenskej národnosti sa stretnú s Maďarmi, ich kultúrou, zdôrazňuje sa to ako obohatenie a nie niečo cudzie, či dokonca nepriateľské. Rovnako aj mladí ľudia maďarskej národnosti majú možnosť spoznať rovesníkov „z druhej strany brehu“, navyše si posilnia svoje jazykové kompetencie, a tým aj občianske sebavedomie. Súčasťou projektu je aj návrat – návrat všetkých zúčastnených do domáceho prirodzeného prostredia, kde môžu občiansky sebavedomejšie šíriť idey jazykovo-kultúrnej tolerancie.