So, 20. júla 2024.

Korunovačná Bratislava

Občianske združenie  Korunovačná Bratislava s jeho autorom a organizátorom Mgr. Miroslavom Vetríkom už 12. rok organizuje korunovačné slávnosti v starobylej Bratislave.
V tomto roku to bude korunovácia  Jozefa I. (arcivojvoda Habsburgský,1678-1711) ktorý sa stal uhorským kráľom ako 9 ročný v roku 1687. V dňoch 21.-22. júna 2014 mesto opätovne prežije korunovačné slávnosti v plnej paráde s korunováciou, s ľudovou veselicou ako tomu bolo už 12 rokov za sebou.

Kto bol Jozef I.?

trh 012Bol najstarším synom cisára  Leopolda I. a Eleonóry Magdalény Falcko-Neuburskej. Na vládu bol starostlivo pripravovaný. Za rímskeho kráľa bol korunovaný  v Ausburgu 1690.
Bol inteligentný a schopný mladý muž, ktorý prešiel náročnou výchovou budúceho panovníka. Vyznal sa v diplomacii, vedel 7 jazykov, zaujímal sa nielen o hudbu, ale aj o ženy. Jeho milostné aféry  a škandály boli všetkým známe vo dvore. V roku 1699 sa oženil s Amáliou Vilhelminou, narodili sa im tri deti: Mária Jozefa, Leopold Jozef a Mária Amália.
Po smrti svojho otca (1705) Jozef sa pustil do realizovania spoločenských reforiem. Tie veľmi rýchlo vyústili do konfliktov so šľachtou a vládnym aparátom a byrokraciou. Na panovníckom dvore vládla byrokracia, neporiadky, úplatkárstvo a klientelizmus, čo oslabovalo jeho pozíciu v očiach poddaných.

Mladý panovník  bol však už schopným vladárom odhodlaným k radikálnym opatreniam. Obklopil sa pragmatickými politikmi a diplomatmi, s pomocou ktorých sa usiloval o správu a finančné reformy
monarchie a o upevnenie svojho postavenia ako cisára rímsko-nemeckej ríše. Mal viaceré vojenské konflikty, ktoré väčšinou zdedil po svojom otcovi. Také bolo povstanie vojsk Františka Rákócziho II., ktorý prišiel na územie dnešného Slovenka 12. mája 1707. V tom istom roku „vzbúrenecký snem“ (tzv. Onódsky) ho zosadil z trónu. Síce Jozefovi I. sa podarilo získať prevahu a rozvinúť mierové rokovania, na základe ktorých stavovské hnutie začalo upadať, ale tieto riešenia boli len dočasné.

Jozef sa obrátil s výzvou na obyvateľov Uhorska, sľúbil aj amnestiu a splnenie všetkých oprávnených požiadaviek. Časť šľachty a duchovenstvo podporili Jozefa I., no František II. Rákóczi a mnohí ďalší pokračovali v odboji, v ktorom chceli pre Uhorsko vybojovať samostatnosť. Nanovo vzplanuli boje, v ktorých však kráľovské vojská získali prevahu po bitke pri Trenčíne (1708). Po ďalších porážkach povstanie strácalo svojich prívržencov a upadalo. V auguste 1711 kapitulovali zvyšky kuruckej armády pri Satu Mare (Szatmár) a bol  podpísaný Satmársky mier (Szatmári béke) ktorý zabezpečoval Habsburgovcom vládu nad Uhorskom.
Lenže Jozef mohol vládnuť len krátko. Zomrel ako 32 ročný na kiahne.

Korunovácia v tieni tureckého polmesiaca

Ale vráťme sa do obdobia panovania Jozefovho otca, Leopolda I. K dobám, keď malého Jozefa I. korunovali v Bratislave. Síce  vladár mal schopných veliteľov a vojská, Turci takisto nezaháľali. Poslali Karu Mustafu (1634-1683) proti Viedni. V roku 1683 bol sultánom poverený viesť 200-tisícové vojsko s úmyslom dobyť Viedeň, zlomiť moc Habsburgovcov a ovládnuť strednú Európu. S početnou armádou sa Kara Mustafa dostal až k Viedni, obľahol mesto a pripravoval sa na jeho dobytie. Situácia pre Viedeň vyzerala beznádejne, až kým 12. septembra 1683 neprišla na pomoc poľská armáda na čele s Jánom Sobieskim. V nasledujúcej bitke sa obzvlášť vyznamenala poľská husárska jazda. Osmanskí Turci sa dali na ústup a stiahli sa do Uhorska. Po tejto veľkej porážke už Osmani neboli schopní obnoviť svoju vojenskú moc a roku 1686 sa po sérii porážok museli stiahnuť aj z Uhorska – ich vojenská moc v strednej Európe definitívne zanikla.

trh 011

Ale počas korunovácie Jozefa I. v roku 1687 ešte stále bola uhorská koruna v ohrození. Síce Karol Lotrinský oslobodil Budín od Turkov, Leopold zvolal do Prešporku krajinský snem. So svojimi synmi s Jozefom a Karolom sa usadili na hrade. Druhý deň cisár prijal zástupcov uhorskej šľachty na čele s prímasom Jurajom Széchényim a palatínom Pavlom Esterházym. Následne krajinský snem uzákonil dedičné právo prvorodeného Habsburgovca na uhorskú korunu. Takto sa vzdala uhorská šľachta starého práva, ktoré vyplývalo zo Zlatej buly Ondreja II.

Leopold I. navrhol na korunováciu svojho 9-ročného syna Jozefa, ktorý najprv musel byť svojprávny a preto ho pred korunováciou predčasne birmovali. Za rytiera ho zas povýšil jeho vlastný otec, aby mohol spĺňať všetky povinnosti uhorského kráľa.  Nakoniec uhorská šľachta súhlasila s korunováciou mladého Jozefa. 9.decembra 1687 sa uskutočnila korunovácia podľa tradičných predpisov.

Výstava, ktorá zaujme

V tomto roku súčasťou korunovačných slávností sa stala aj malá, ale veľmi zaujímavá a poučná výstava, ktorú organizoval Mgr. Miroslav Vetrík a nachádza sa v Primaciálnom paláci v Justiho sieni v Bratislave od  25.4.-29.6.2014
s názvom: KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA V TIENI TURECKÉHO POLMESIACA
Súčasťou výstavy sú aj voskové figuríny uvedených osobností (Kara Mustafu, Karola Lotrinského, Jána III. Sobieskiho, ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho) v replikách dobových kostýmov a replika uhorskej koruny. Na textových paneloch je vyrozprávaná historická situácia počas tohto obdobia a významné kroky zúčastnených osobností.

14. júla 1683 začala 200.000-ová turecká armáda pod vedením veľkovezíra Kara Mustafu s obliehaním Viedne. Väčšina uhorskej šľachty pod vedením kuruckého vodcu Imricha Tökölyho sa podrobila Turkom. Z Viedne uteká cisár Leopold I. so svojím 5 ročným synom – Jozefom. Zúfalo hľadá pomoc na všetkých stranách. Obrancovia Viedne sa už pripravujú na prelomenie hradieb a boj s Turkami priamo v uliciach Viedne. 12. septembra prichádza pomoc. Spojenecké vojská pod vedením poľského kráľa Jána III. Sobieskeho a cisárskeho vojvodu Karola V. Lotrinského porážajú tureckú presilu. Titul záchranca Viedne dostáva aj ostrihomský arcibiskup Slovák Juraj Pohronec Slepčianský.

Výstava priblíži tieto významné osobnosti dejín i udalosti, ktoré predchádzali korunovácii 9-ročného Jozefa I. v Bratislave.
Podľa slov autora výstavy nemala by byť táto výstava prvá a posledná, ani do budúcna len krátkodobá, lebo sa bude snažiť nájsť aj financie a priestor na vytvorenie aj iných historických udalostí, ktoré sa spájajú s korunováciami v Bratislave. Bol by rád, keby história korunovačných slávností mala vlastné stále výstavné priestory a mohla sa prezentovať nielen pred domácimi ale aj pred turistami.

Kossár