Pi, 24. mája 2024.

Ifjú Szívek – maďarský folklór na Slovensku

Tanečné divadlo Ifjú Szívek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Najväčším prínosom telesa je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Karpatskej kotliny ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku.

„Musíš si to pozrieť, ešte pred tým, že sa raz zobudíš v nebi. Keď povieš, že si videl Ifjú Szívek, hneď dostaneš dobrý bod, lebo musíš vedieť že aj Pán Boh ich má veľmi rád, aj On by ich rád videl – len lístky sú stále vypredané.“

Attila Győry, Új Szó

Tradičná prezentácia hudby, tanca a krojov u tanečnej skupiny Ifjú Szívek sa prelína aj produkciami, nabádajúcimi k premýšľaniu a pochopeniu zložitejších spoločenských javov. Programy sú žánrovo pestré: tanečné divadelné diela, stavajúce na tradičnú tanečnú kultúru, diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení podľa jednotlivých geografických oblastí, ale aj programy pripravené výlučne pre deti a mladého diváka.

Hontalanítás – Vyvlastnenie (2013)

Hontalanítás – Vyvlastnenie (2013)

Cieľovou skupinou sú predovšetkým Maďari, žijúci na Slovensku, ale ako reprezentant tradičnej maďarskej kultúry sa teleso predstavilo aj na mnohých scénach v zahraničí. Tradičné tanečné predstavenia ale i tanečno-divadelné produkcie si mohli pozrieť návštevníci festivalov, diváci samostatných turné od New Yorku po Stockholm, od Ženevy po Sydney.

Okrem scénickej tvorby a predstavení sa tanečné divadlo aktívne zúčastňuje na organizovaní a uskutočnení mnohých celoslovenských podujatí. Náplň jeho činnosti je rozšírený aj o archivovanie a spracovávanie terénnych folklórnych výskumov z 20. storočia. Katalogizáciou a spracovaním sa archív stáva dostupným pre záujemcov o tradičnú kultúru.

Hontalanítás – Vyvlastnenie (2013)

Členovia súboru sú aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca. Sídlo súboru je jediným maďarským “kamenným” divadlom v hlavnom meste, je významným miestom maďarskej kultúry v Bratislave.

Ifjú Szívek Táncegyüttes: Magyarbődi táncok (Bidovské tance)

Informácie z: www.ifjuszivek.sk/sk

FOTO: www.jegy.hu

    Related Posts

    Špecifický maďarský ľudový kroj Dolného Pohronia: „kurtaszoknya“
    „Komatálat hoztam” – „Priniesla som kmotriu misu”
    Staré maďarské ľudové tradície na Veľkú noc (2. časť)