Ne, 23. júna 2024.

Maďarská otázka na stránkach týždenníka Zmena z roku 1990

Pri spomienke na slovenský týždenník Zmena (1989-2004) menšinoví Maďari, sledujúci slovenskú tlač tých čias, nemajú dobrý pocit. Noviny, založené pôvodne študentmi 3. ročníka žurnalistiky Univerzity Komenského v novembri 1989, sa po marci roku 1990 postupne preprofilovali na fórum nacionálnych populistov a ľudákov.

Spočiatku čitateľ registroval iba to, že popri iných horúcich či tabuizovaných témach – od bezdomovcov, drog, politických deliktov až po incest a prostitúciu – začínajú redaktori vyjadrovať nespokojnosť s Maďarmi na Slovensku – napríklad kvôli nedostatočnej znalosti slovenčiny, alebo kvôli snahe samospráv vrátiť historické maďarské názvy ulíc.

Postupne táto „neláska“ prerástla do programovo tendenčnej publicistiky, s ktorou „domácim“ redaktorom vypomáhali „hosťujúci experti“, ale ktorú poháňal hlavne prúd zaujatých čitateľských listov. Príslušníci maďarskej menšiny boli náhlou zmenou spoločenskej klímy zaskočení a vystrašení – o čom svedčia aj niektoré čitateľské listy.
Hoci sa vášne po ukotvení Slovenska v západoeurópskom priestore a s príchodom krehkého blahobytu postupne utíšili, spoločenská reflexia tohto obdobia stále chýba.

Zmena č. 12/18.03.1990

Zmena č. 12/18.03.1990

Zmena č. 19 /06.05.1990

Zmena č. 19 /06.05.1990

Zmena č. 20 /13.05.1990

Zmena č. 20 /13.05.1990

Zmena č. 11/11.03.1990

Zmena č. 11/11.03.1990

Zmena č. 15/08.04.1990

Zmena č. 15/08.04.1990

Informácie z: www.watson.sk