Pi, 12. apríla 2024.

Odhalenie sochy Patrónky Maďarov v obci Kráľovičove Kračany

19. augusta sa v obci Kraľovičove Kračany (Királyfiakarcsa) uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy Svätej Márie – Patrónky Maďarov (Magyarok Nagyasszonya). Pri tejto príležitosti sa na Námestí sv. Štefana zišlo veľa návštevníkov z územia Slovenska, Maďarska ako aj Rumunska. Význam tejto udalosti sa prejavil aj v tom, že popri cirkevných hodnostároch sa na slávnostnom odhalení sochy zúčastnili aj poprední predstavitelia maďarského politického, civilného ako aj umeleckého života. Krásne umelecké dielo zobrazujúce Pannu Máriu je symbolom vernosti, sily a lásky. Autorom diela je známy maďarsky sochár Tibor Rieger.

V tento deň sa stovky ľudí pustili slávnostným pochodom smerom k Námestiu sv. Štefana, pričom na konci pochodu niesli repliku svätoštefanskej koruny členovia Rytierskeho rádu sv. Štefana a Rytierskeho rádu sv. Juraja. V slávnostných príhovoroch pozvaných hostí sa popri tejto významnej udalosti nezabudol pripomenúť aj aktuálne slávený veľký národný sviatok Maďarov – 20. august, kedy si Maďari každoročne uctia pamiatku kráľa sv. Štefana a založenie Uhorského kráľovstva (Magyar Királyság).

106388

Tibor Rieger, autor umeleckého diela, venoval sochu Patrónky obci Kraľovičove Kračany, kde prežil časť svojho detstva. Rieger je autorom mnohých významných diel a nositeľom niekoľkých štátnych ocenení. Jeho sochy zdobia námestia v mnohých veľkých maďarských mestách ako Győr, Pannonhalma či Budapešť. Socha Panny Márie, Patrónky Maďarov je významnou sakrálnou a národnou pamiatkou pre tu žijúcich Maďarov, na Slovensku ojedinelá svojho druhu.

„Patrónka našej krajiny nám poskytuje opateru, slobodu, a to slobodu zodpovednosti, ktorá nás zaväzuje na naše obrodenie ako aj na obrodenie našej viery, čo je našou osobnou zodpovednosťou“, povedal vo svojom slávnostnom príhovore podpredseda maďarského parlamentu Sándor Lezsák. Zároveň zdôraznil, že Európa bez kresťanstva je odsúdená na zánik.

Patrónka Maďarov

Benczúr_-_Painting_of_St_Stephen_in_the_Basilica_of_Budapest
„Patrónka Maďarov“ (maď. Magyarok Nagyasszonya/lat. Patrona Hungariae) je v kruhu Maďarov veľmi známe pomenovanie Panny Márie a vyjadruje jej osobitý vzťah k Maďarsku. Úzke spojenie Maďarov a Panny Márie, zároveň korene tohto sviatku smerujú ku kráľovi Svätému Štefanovi, ktorý na smrteľnej posteli 15. augusta 1038 odporučil svoje kráľovstvo do rúk Panny Márie. Odvtedy panuje nepretržité uctievanie Panny Márie v kruhu Maďarov. V 17. storočí vznikol pojem Regnum Marianum (Máriina krajina) na základe idey o Patrónke Maďarov. Teda Svätý Štefan tým, že krajinu poručil do rúk Panny Márie, ju vložil do opatery a večného vlastníctva Patrónky Maďarov. Na obrázku: Gyula Benczúr: Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot.

Informácie z: Andrea Hideghéthy: A Magyarok Nagyasszonya a hűség és a teremtő szeretet megtestesítője

FOTO: Felvidek.ma