St, 29. mája 2024.

Kto sa dnes učí po maďarsky na Slovensku?

V októbri začali kurzy maďarského jazyka v Maďarskom inštitúte v Bratislave. Kto dnes v hlavnom meste navštevuje hodiny maďarského jazyka? Prečo sa chce niekto naučiť po maďarsky? Opýtali sme sa lektorku maďarského jazyka Mariannu Sitárovú Husárikovú z Maďarského inštitútu.

Koľko ľudí sa tento rok prihlásilo na jesenné kurzy maďarského jazyka, a koľko študentov máte spolu v Maďarskom inštitúte?

Momentálne navštevuje naše kurzy maďarského jazyka okolo 80 osôb, z toho sa na tohtoročný jesenný semester prihlásilo približne 27-30 nových žiakov. V našom inštitúte máme študentov, ktorí naše hodiny navštevujú už viac rokov, ale máme tu aj úplne nových.

Prečo sa chce dnes niekto naučiť sa po maďarsky? Ide o študentov, ktorí maďarčinu potrebujú v rámci zvoleného študijného odboru, alebo sa o maďarský jazyk zaujímajú aj súkromné osoby?

Ide väčšinou o dospelých ľudí, ktorí sem prišli z viacerých dôvodov. Prvým a dôležitým dôvodom je spomínané štúdium: máme tu vysokoškolákov, ktorý sú buď historici, alebo archivári a v rámci študijného odboru potrebujú ovládať aj maďarčinu. Najviac je však tých, ktorí sa začnú venovať maďarčine kvôli partnerovi/partnerke, respektíve lebo chcú svoje deti vychovávať dvojjazyčne. Ale nájdu sa aj takí, ktorí sa presťahovali do Maďarska do pohraničných obcí ako Rajka, Bezenye, Hegyeshalom či Mosonmagyaróvár, a preto sa zapísali na naše kurzy maďarského jazyka. Napokon veľmi silnou motiváciou ostáva samozrejme aj rodina (napr. starí rodičia boli Maďari), teda ak daná osoba kvôli koreňom cíti silné emočné puto k maďarskému jazyku, po maďarsky ale nevie, a preto si chce tento jazyk osvojiť.

Vaše kurzy maďarského jazyka navštevujú hlavne Slováci, alebo sa tu nájdu aj iné národnosti?

Viac ako 90% našich študentov sú Slováci, ale každý rok máme aj zahraničných záujemcov. Momentálne máme napríklad študentov ukrajinskej a poľskej národnosti, ale mali sme už aj anglických, fínskych, švédskych, španielskych či talianskych záujemov. Aj v ich prípade väčšinou platí, že sa po maďarsky chcú naučiť kvôli partnerovi.

Koľko času je potrebné na to, aby sa niekto naučil po maďarsky?

Závisí to od toho, na akom stupni chcete daný jazyk ovládať. Na osvojenie maďarského jazyka odporúčame minimálne 300-360 hodín, teda cca. 3 roky. Maďarčina totiž nie je indoeurópsky jazyk, má preto inú štruktúru, konštrukciu, ťažšiu gramatiku, kedy sa nemôžeme opierať o našu znalosť angličtiny či nemčiny. Na to, aby sme sa naučili po maďarsky, potrebujeme teda viac času.

Čo si myslia o maďarčine študenti? Zdá sa im byť ťažkým?

Maďarčinu pokladajú za ťažší jazyk v porovnaní s jazykmi pre nás bežne známymi. Považujú ju za exotickejší jazyk, kde sa treba popasovať aj s výslovnosťou. Žiaci majú problém hlavne s gramatikou. Napriek tomu máme aj takých žiakov, ktorí si maďarčinu tak obľúbili, že navštevujú naše hodiny už 8-10 rokov.

V akých sférach je dnes na Slovensku potrebná znalosť maďarčiny?

Myslím si, že vždy bude pre Slováka prínosom, ak ovláda aj maďarský jazyk, hlavne ak žije v južných regiónoch Slovenska. Mimo toho na Slovensku máme veľa takých firiem, ktoré majú partnerov aj v Maďarsku, a tak na pracovných pohovoroch uprednostňujú človeka, ktorý ovláda obe jazyky súčasne. Máme však aj záujemcov z oblasti diplomacie, či ministerstva zahraničia, ktorí sa chystajú na služobnú cestu do Maďarska, a preto si chcú osvojiť maďarský jazyk.

Preložené z originálu: Pozsonyban kik tanulnak ma magyarul?