So, 22. júna 2024.

Sándor Varga: CSEMADOK

VARGA, SÁNDOR. CSEMADOK. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. Kultúrna organizácia Maďarov žijúcich...
Read More

József Liszka: Muzeológia

LISZKA, JÓZSEF. Muzeológia. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. Po roku 1918 na...
Read More