So, 20. júla 2024.

László Öllös, intelektuál

László Öllös, intelektuál

Ako sa zapojili Maďari na Slovensku do Nežnej revolúcie a čo vymýšľa intelektuál?

László Öllös je predsedom Fórum inštitútu pre výskum menšín od roku 1996, prednáša na Katedre politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2004 je hosťujúcim pedagógom na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Od svojho vzniku až do roku 2011 bol členom prezídia Ústavu pamäti národa. V rokoch 1999 – 2005 bol prvým šéfredaktorom Fórum spoločenskovednej revue, neskôr predsedom redakčnej rady. Venuje sa najmä politickému vývoju postkomunistických krajín a nových stredoeurópskych demokracií a problematike ľudských a menšinových práv.