St, 29. mája 2024.

Hrdý hrad Krásna Hôrka

Hrad Krásna Hôrka, ležiaci na území južného Slovenska (Rožňavský okres) je z hľadiska maďarskej historickej pamäte jedným z najdôležitejších turistických stredísk. K vytvoreniu kultového miesta hradu prispeli maďarský spisovateľ Mór...
Read More