Ne, 14. júla 2024.

Prečo nezmizli Maďari?

Osud nemeckej komunity by mohol postihnúť aj maďarskú menšinu: po druhej svetovej vojne bola časť presunutá do Česka na územia opustené Nemcami, väčšia časť mala byť vymenená za Slovákov žijúcich v Maďarsku. (Československé úrady vychádzali z mylného predpokladu, že počet Maďarov v Československu a Slovákov v Maďarsku je rovnaký.) Nakoniec bolo v rokoch 1946 – 1947 odsunutých „len“ okolo 90-tisíc Maďarov a z Maďarska prišiel na Slovensko približne rovnaký počet osôb, ktoré sa prihlásili za Slovákov.