So, 22. júna 2024.

Po slovensky v Babylone

Idea webovej viacjazyčnej literárnej antológie vznikla už pred rokmi v dielni vydavateľstva TYPOTEX v Budapešti. S podporou grantov a iniciátorov vznikol portál www.babelmatrix.org, ktorý prezentuje svetovú literatúru v európskych jazykoch. Priestor internetu je nekonečný. Antológia sa dokáže rozrastať bez reálneho obmedzenia. Jedinou hranicou je latka kvality, ktorú si postavili jej tvorcovia.

Babelmatrix dáva priestor na prezentáciu autorov, uverejňuje ich biografie, bibliografie, recepcie diela a úryvky v origináli a prekladoch do rôznych jazykov. Aj toto je cesta, ako získať informácie o obľúbenom spisovateľovi a ukázať čosi z jeho diela svojim zahraničným priateľom, ponúknuť chuťovku z jeho tvorby.

Babelmatrix i jeho podprojekty (napr. www.visegradliterature.net) poskytujú stále sa rozširujúcu databázu existujúcich prekladov, ktoré vyšli knižne alebo časopisecky. Ak vás úryvok z textu zaujme, dovedie vás až ku knihe. Pod každým uverejneným textom nájdete bibliografické údaje publikácie.

Nedávno sa v Prahe prezentovala najnovšia a pre prekladateľov najzaujímavejšia verzia projektu Babelmatrix. Tento je zameraný na prezentovanie jednotlivých vyšehradských literatúr vo svetových jazykoch a tiež svetovej literatúry vo vyšehradských jazykoch. Inakosť tejto verzie viacjazyčnej webovej antológie spočíva v tom, že k slovu, a teda k tvorbe antológie, sa dostávajú samotní prekladatelia v tých ktorých krajinách.

V praxi to bude vyzerať tak, že v rámci portálu www.babylonsk.net budú obsahom stránku napĺňať slovenskí prekladatelia svetovej literatúry, ako aj prekladatelia slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Redakčný okruh sa teda značne rozšíri a kompetencie sa dostanú do rúk tým najpovolanejším – povedala Zsuzsa Votisky manažérka projektu.

Portál poskytuje prekladateľom možnosť prezentovať sa na zvláštnej ploche, podobne ako autorom. Prekladatelia môžu uverejňovať na stránke úryvky zo svojej tvorby s prehľadom i s konkrétnymi ukážkami. Na stránke je vyhradený priestor pre ich životopis, bibliografiu aj recepciu diela. Prekladateľ sa teda prakticky zrovnoprávňuje s autorom.

Na tejto stránke už dnes nájdete výber z úryvkov maďarskej literatúry v slovenčine a naopak. Ale môžete si zalistovať aj v poľskej literatúre a jej prekladoch do slovenčiny alebo maďarčiny. Úryvky zo slovenskej literatúry nájdete tiež v nemeckom a anglickom jazyku. Množstvo jazykov by sa však malo rozrastať s narastajúcim počtom tvorcov-prekladateľov, ktorí budú samostatne antológiu napĺňať obsahom, svojimi prekladmi.

Zárukou kvality je, že prístup k tvorbe antológie dostanú len prekladatelia, ktorí už mali knižne publikované diela, alebo sú členmi Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. O rozšírenie myšlienky projektu medzi zahraničnými prekladateľmi sa postará partner projektu Literárne informačné centrum.

Tvorcovia projektu podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom veria, že sa ich myšlienka šírenia a vzájomného spoznávania sa cez literárne texty ujme a antológia sa bude živo rozrastať.

Okrem stránky www.babylonsk.net vzniká i poľská verzia www.babilopl.net a česká www.babyloncz.net.

Najnovšie prezentácie projektu budú v apríli na Medzinárodnom knižnom festivale (www.konyvfesztival.com) v Budapešti a v máji na festivale Svět knihy v Prahe (www.sk2013.svetknihy.cz), ktorého hlavným hosťom bude tentoraz Slovensko.

Ina Nemesbüki

    Related Posts

    Velikán Sándor Márai, rodák z Košíc
    199. výročie narodenia Mihálya Tompu
    Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci