Pi, 12. apríla 2024.

Čo oslavujú Maďari 15. marca?

V roku 1848 vypukla v Uhorsku revolúcia proti polofeudálnym pomerom v krajine. Udalosti sa začali revolučným snemom v Prešporku (Bratislave), kde Uhorský snem prijal zákony na modernizáciu, liberalizáciu a demokratizáciu krajiny a vymenoval prvú uhorskú vládu zodpovednú Snemu.

15. marca vzniklo v Pešti spontánne ľudové zhromaždenie na podporu revolúcie vedené „marcovými mladíkmi“. Najznámejším z nich bol básnik Sándor Petőfi. Sformulovali revolučné požiadavky v takzvaných „12 bodoch“ a predniesli ich pred veľkým davom pred národným múzeom.

15. marec je tradičným dňom vypuknutia revolúcie, hoci revolučný snem zasadal už skôr a k vojenskému konfliktu s cisárskym dvorom došlo až v septembri.

    Related Posts

    15. marec: Maďarský národný sviatok revolúcie a boja za slobodu 1848-49
    Maďarské zvyky a tradície na Sviatok všetkých svätých
    23. Október: Pamätný deň revolúcie v roku 1956