St, 29. mája 2024.

Ktoré sú najdôležitejšie maďarské národné sviatky?

Najdôležitejším maďarským národným sviatkom je 15. marec, keď Maďari spomínajú na vypuknutie revolúcie v roku 1848. Tento deň je štátnym sviatkom v Maďarsku, ale veľkolepo sa oslavuje všade, kde žijú Maďari, vrátane viacerých obcí južného Slovenska.

Ďalším dôležitým sviatkom je 20. august, deň Svätého Štefana, prvého kráľa Uhorska. Je veľmi dôležitý v Maďarsku, mimo Maďarska sa slávi tiež.
23. októbra sa spomína na vypuknutie revolúcie v roku 1956. Tento sviatok sa oslavuje len v Maďarsku a v emigračných komunitách v Amerike. Pre Maďarov žijúcich na Slovensku má menší význam, keďže sa tejto revolúcie nezúčastnili, v roku 1956 už boli súčasťou Československa.

6. október je pamätným dňom porážky maďarskej revolúcie v roku 1849. Tento deň popravila cisárska armáda trinástich generálov revolučnej armády v meste Arad(tzv. Aradskí mučeníci).

Samozrejme, Maďari oslavujú aj dôležité kresťanské cirkevné sviatky, ako sú Vianoce, Veľká Noc, Turíce a ďalšie.

    Related Posts

    Maďarské zvyky a tradície na Sviatok všetkých svätých
    23. Október: Pamätný deň revolúcie v roku 1956
    Martinská hus z pusty