St, 29. mája 2024.
synagoga senec

Záchrana seneckej synagógy

Ubehlo veľmi veľa rokov – a na seneckej synagóge sa nič nezmenilo. Ak áno, tak jedine neustále jej chátrajúce steny, vnútro… Prebiehali rokovania, problém sa riešil, no konkrétne sa nedospelo k ničomu. Ľudia so snahou vyriešiť túto naliehavú otázku – teda zachrániť seneckú národnú kultúrnu pamiatku – boli čoraz netrpezlivejší. Obyvatelia a návštevníci mesta iba nechápavo pozerali a rozmýšľali: kto sa do toho už konečne pustí? Kto spraví prvé konkrétne kroky?
Konečne sa všetci dočkali! Bratislavský samosprávny kraj po viacerých pokusoch sa dohodol so Židovskými náboženskými obcami v SR: seneckú synagógu získal za symbolické euro. Samozrejme vydýchlo aj okresné mesto Senec.

Kto ju videl, prípadne vídava dennodenne, ten je svedkom toho, že židovská synagóga v Senci je vo veľmi zlom, chátrajúcom stave. Bratislavský samosprávny kraj bude musieť podniknúť veľmi razantné kroky k jej záchrane. Toho sú si vedomí aj predseda BSK Pavol Frešo, aj podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, ktorá je zároveň aj poslankyňou mestského zastupiteľstva v Senci.

BSK navrhol postup, ako túto stavbu rekonštruovať tak, aby mala aj kultúrne a spoločenské využitie. „Rekonštrukciu synagógy chceme realizovať prostredníctvom nórskych podporných fondov. Všetky potrebné formality zo strany župy sú urobené. Na jeseň očakávame výzvu zo strany nórskych fondov a verím, že uspejeme. Celkové predpokladané investície sú vo výške 1,8 milióna eur,“ uviedol Frešo.

Bratislavský vyšší územný celok v synagóge po rekonštrukcii chce zriadiť regionálnu galériu Podunajsko, ktorej súčasťou by bola aj stála expozícia židovskej kultúry. Čo sa týka celej rekonštrukcie, nebola by to iba budova synagógy. V pláne BSK je vybudovať malý kultúrny areál. Za budovou synagógy by mal byť oddychový park. Obnovená pamiatka a novopostavený infopavilón bude slúžiť nielen mestu Senec, ale aj celému Podunajsku a Bratislavskému kraju. „Bratislavská župa má vo svojej pôsobnosti sedem kultúrnych zariadení, ale ani jedno na území Seneckého okresu. Preto vítam iniciatívu BSK o rozšírenie kultúrnych aktivít aj v tomto regióne“, dodala podpredsedníčka VÚC Gabriella Németh.

Synagógu v Senci postavili v roku 1825, v roku 1905 ju zrenovovali v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. Početnej židovskej komunite slúžila do roku 1948, no po deportáciách počas 2. svetovej vojny sa len málo jej členov vrátilo domov. Za bývalého režimu objekt slúžil od roku 1953 ako sýpka, či sklad chemikálií a bol značne zdevastovaný. V moderne sa rozvíjajúcom Senci pôsobí chátrajúci objekt v centrálnej časti mesta veľmi rušivo. Synagóga je už niekoľko rokov zatvorená. V období po nežnej revolúcii bolo viac pokusov na obnovu synagógy, no ani jeden doteraz nebol úspešný.
Zo spomenutých 1,8 milióna eur 5 percent hradí Bratislavský samosprávny kraj, ostatné financie na rekonštrukciu seneckej synagógy prídu zo zahraničia.

Béla Susla
Foto: turisimo.cz

    Related Posts

    O význame symbolov