St, 29. mája 2024.

Jazykové kurzy

Maďarský inštitút v Bratislave organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa jazyk a spoznať kultúru našich južných susedov.

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám, že zahajujeme kurzy maďarského jazyka pre všetky vedomostné úrovne v školskom roku 2013/2014.

Zápis sa koná v dňoch 11. a 12. septembra 2013 v čase od 16:00 do 19:00 v budove Maďarského inštitútu v Bratislave na ulici Palisády 54. 

Termíny kurzov v školskom roku 2013/2014

Skupina Termín Začiatok kurzu
Začiatočníci A utorok a štvrtok: 8:30 – 10:00 utorok 1. októbra 2013
Začiatočníci B utorok a piatok: 16:50 – 18:20 utorok 1. októbra 2013
Začiatočníci C utorok a piatok: 18:30 – 20:00 streda 2. októbra 2013
Začiatočníci D pondelok a streda: 18:40 – 20:10 utorok 1. októbra 2013
Mierne pokročilí A pondelok a streda: 18:30 – 20:00 utorok 1. októbra 2013
Mierne pokročilí B utorok: 18:40 – 20:10a štvrtok 17:00 – 18:30 utorok 1.októbra 2013
Stredne pokročilí A pondelok a streda: 16:50 – 18:20 streda 2. októbra 2013
Stredne pokročilí B utorok 17:00 – 18:30
a štvrtok 18:40 – 20:10
Pokročilí I. pondelok a streda: 17:00 – 18:30 streda 2. októbra 2013
Pokročilí II. štvrtok: 17:00 – 20:00 štvrtok 3. októbra 2013

Maďarský inštitút v Bratislavesi vyhradzuje právo zmeny termínu kurzov podľa počtu prihlásených uchádzačov a aktuálnej situácie.

Pokročilí I. je pokračovaním stredne pokročilej skupiny.
Pokročilí II. je príprava na jazykovú skúšku ECL, úroveň C. Blokové vyučovanie.

Zimný semester začína 1. októbra 2013 a trvá do 11. februára 2013.

Vianočné prázdniny budú od 14. decembra 2013 do 6. januára 2013.

Všeobecné informácie:

Naše kurzy maďarčiny sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť alebo sa zdokonaliť v jazyku našich južných susedov. Pri vyučovaní kladieme dôraz na praktickú, teda komunikatívnu stránku jazyka a preto sa už od prvej hodiny aj u začiatočníkov snažíme o tvorbu jednoduchých viet a výstavbu dialógov.
Výučba je rozdelená do dvoch semestrov. Zimný semester začína prvý októbrový týždeň príslušného kalendárneho roka a trvá 15 týždňov (60 vyučovacích hodín). Letný semester začína vo februári a trvá rovnako 15 týždňov do polovice júna príslušného kalendárneho roka.
Vyučovanie prebieha 2 x týždenne v ranných alebo večerných hodinách, v malých skupinách od 6 do 10 účastníkov.

Učebnice používané pri výuke:

Začiatočníci a mierne pokročilí: : Maďarčina pre samoukov; Hizsnyaiová I., Sitárová Husáriková M.
Stredne pokročilí: Halló, itt Magyarország II.; Prileszky Cs., Erdős J.
Pokročilí I.: Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs.
Pokročilí II. : Magyar mozaik IV.; Hegedüs R.; Oszkó B.

Učebnicu „Maďarčina pre samoukov“ (SPN 2010) je možné zakúpiť vo všetkých dobrých kníhkupectvách, alebo priamo v kníhkupectve SPN na Krížnej ulici v Bratislave. Ostatné učebnice je možné si objednať na kurze u lektorov.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, ktorá skupina je pre Vás najvhodnejšia, radi Vám pri zápise poradíme.

Cena kurzu za jeden semester je pre všetky jazykové kurzy 160 EUR.
Poplatok za zimný semester je potrebné uhradiť do 20. septembra 2013.

Forma úhrady: osobne pri zápise alebo prevodom na bankový účet: 6612433007/1111 (UniCredit Bank). Do správy pre príjemcu prosíme uveďte Vaše meno.
Variabilné symboly pre jednotlivé kurzy: začiatočníci: : 2013100160; mierne pokročilí: 2013100260; stredne pokročilí: 2013100360; pokročilí I: 2013100460; pokročilí II. 2013100560.

V prípade doplňujúcich informácií či nejasností Vám na Vaše otázky ochotne odpovie lektorka
Mgr. Marianna Sitárová Husáriková: marianna.sitarova@gmail.com