St, 29. mája 2024.

Nájdené/-í v preklade

Postupne vám prinášame niekoľko zaujímavých rozhovorov s vynikajúcimi predstaviteľkami a predstaviteľmi umeleckého prekladu, v ktorých vám prezradia čo to o ich spôsobe práce a odhalia tajomstvá umeleckého textu. Z netradičnej ankety našej redaktorky Iny Nemesbüki, ktorá všetkým položila rovnaké otázky, sa zrodili rôznorodé, úprimné a prekvapujúce, ale aj dojímavé odpovede, ktoré vás určite zaujmú. Prajeme vám príjemné chvíle strávené nad úvahami o textoch a ich prekladoch.

Peter Macsovszky (1966)

Študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch a na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova a angličtina. Pracoval ako ošetrovateľ, redaktor (Dotyky, kultúrne prílohy týždenníkov Slovo a Hospodárske noviny a i.) a učiteľ, bol zamestnaný v Encyklopedickom ústave SAV, ako strihač upútaviek v súkromnej televízii a copywriter v reklamnej agentúre.
Je autorom zbierok experimentálnych lyrických textov: Strach z utópie; Ambit; Cvičná pitva; Sangaku ; Súmračná reč; Gestika; Klišémantra; Tovar; Príbytok cudzieho času; Pohodlná mníška.
Pod gynonymom Petra Malúchová Súmrak cudnosti .
V spolupráci s P. Šulejom, M. Habajom a A. Hablákom Generator X: Hmlovina .
A próz Frustraeón; Fabrikóma; Lešenie a laná; Hromozvonár; Mykať kostlivcami; Želáte si novú kúpeľňu? Spolu s D. Fulmekovou Klebetromán.
Píše aj po maďarsky:  Álbonctan; Kivéve; Hamis csapdák könyve; Lapkivágatok; Hálás anyag.
Výber z jeho prekadov z maďarčiny: Márton Koppány: Náhoda nie je metóda;
Sándor Márai: Kniha byliniek; Nebo a zem; Zem, zem…!; Mágia;Krv svätého Januária;
László Barak: Retúr do pekla; Imre Oravecz: Socha odpočinku;
Tristan Schwar tz: Travič; Márió Z. Nemes: Ruka v stene.

Ako ste sa naučili jazyk z ktorého prekladáte?

Je to môj materinský jazyk. Hovorí ním moja matka a hovorili ním moji starí rodičia. A ich predkovia. Vychodil som však slovenské školy.

Študovali ste preklad? Je podľa vás dôležité translatologické vzdelanie pre prekladateľa?

Neštudoval. A chýba mi to. Translatologické vzdelanie považujem za veľmi užitočné.

Čo bola pre Vás najlepšia škola prekladu?

Čítanie. Maďarské i slovenské preklady svetových autorov. Veľa som sa naučil od slovenských prekladateľov, ktorých preklady vychádzali v 60-tych, 70-tych a 80-tych rokov. Oplatí sa navštevovať antikvariáty. A potom treba čítať aj zlé preklady. Človeku napadajú lepšie riešenia a to ho cibrí.

Ako a prečo ste začali s prekladom beletrie?

Jednoducho som sa do toho pustil. Zdalo sa mi – išlo o americkú knihu – že by som to zvládol. Myslím, že som precenil svoje sily. Chýbala mi väčšia skúsenosť.

Uživí vás preklad beletrie, alebo máte ešte iné zamestnanie, iné príjmy?

Uživil by ma, ale to by som nemohol prekladať knihy z maďarčiny. Musel by som sa vrhnúť na prekladanie z angličtiny a ročne zvládnuť aspoň 10 trhákov.

Vidíte isté špecifiká v preklade medzi slovenskou a maďarskou literatúrou?

Nie celkom rozumiem otázke. Máte na mysli, či mi prekladanie z maďarčiny do slovenčiny pomáha výraznejšie vidieť špecifiká oboch literatúr?

Cítite, že Vaša práca je potrebná? Dostáva sa Vám podpory, pozitívnej odozvy za Vašu prácu? Akej?

Pre mňa je potrebná, lebo dostanem honorár. Potrebná je aj pre vydavateľa, lebo verí, že preloženú knihu dobre predá. Potrebná je aj pre čitateľa, lebo dúfa, že kniha mu sprostredkuje presnejší obraz o maďarskom literárnom myslení. Odozvy … Pozitívne reagovali na moje preklady čitatelia i odborná verejnosť. A to aj v prípade prekladov, o ktorých viem, že sa mi nie celkom podarili. Užitočnejšie sú kritické ohlasy. Chvíľu nad nimi síce dudrem, ale nakoniec si ich vezmem k srdcu. Ale, úprimne povedané, neviem, či sa chcem stať veľaváženým prekladateľom. Mám iné ambície, preklad je len vedľajšia činnosť. Po každej preloženej knihe si myslím, že bola posledná.

Myslíte, že sú prekladané zásadné texty súčasnej maďarskej a slovenskej literatúry? Máte vysnívaný text, ktorý by ste chceli prekladať?

Dobrá otázka. Myslím si, že nie sú prekladané zásadné texty. Na Slovensku sa z maďarskej literatúry väčšinou prekladá najmä to, čo fičí na Západe. Márai, Esterházy, Nádas, Kertész, Bartis … Kvalitatívne dosť rozkolísaná spoločnosť. Stále chýbajú preklady diel skutočne významných maďarských autorov ako napríklad Gyula Krúdy, Lajos Kassák, Milán Füst, Tibor Déry, Iván Mándy, Miklós Mészöly, Béla Hamvas či Miklós Szentkuthy. Posledný z menovaných začína byť svetoznámy; Szentkuthyho prózy sa prekladajú do angličtiny, španielčiny, francúzštiny, turečtiny i čínštiny. Americké vydavateľstvo Contra Mundum Press (www.contramundum.net) sa dokonca rozhodlo zo Szentkuthyho urobiť svojho hlavného autora a postupne vydať celé jeho monumentálne dielo. V slovenskom preklade od neho vyšla zatiaľ len jedna kniha – Divertimento – v roku 1990, zásluhou Kataríny Kráľovej. To však zďaleka nestačí. Jedna kniha nemôže dostatočne reprezentovať mnohostrannosť spisovateľského diela. Ako ani notorické uprednostňovanie hŕstky autorov nemôže vystihovať mnohorakosť takej bohatej literatúry, akou je maďarská.

Myslíte, že je preklad medzi slovenskou a maďarskou literatúrou dostatočne podporovaný?

To neviem posúdiť. Viem len to, že na Slovensku je málo prekladateľov z maďarčiny. Aké sú ich honoráre a či sú s nimi spokojní, netuším.

Má ešte dnes zmysel venovať sa prekladu medzi malými literatúrami, alebo, ako sa vraví,  literatúra stratila svoje postavenie, význam a čítanie nahrádza surfovanie po internete?

Nič neohrozuje literatúru tak, ako samotná literatúra. Diela písané v národných jazykoch nemôžu komunikovať s takou ľahkosťou ako hudobné skladby či obrazy.

Čo si myslíte o literatúre na internete a jeho preklade?

Internet môže literatúre nesmierne poslúžiť. Spomínal som Szentkuthyho. Americký vydavateľ, ktorý ho vydáva, mu venoval jedno celé číslo internetového časopisu Hyperion. Ide o viacjazyčné vydanie. Tu si ho môžete pozrieť: www.contramundum.net/hyperion/

Pomáhajú vám v preklade prekladateľské programy, internetové slovníky?

Internetové slovníky áno. Najmä, keď prekladám z angličtiny. Vezmite si napríklad taký www.urbandictionary.com Maďarsko-slovenský slovník na webe považujem za žalostne nedostačujúci.

Cítite sa ako vyslanec kultúry? Ako vnímate súčasný stav kultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Maďarskom?

Šesť rokov žijem v Holandsku. Človek tak či onak plní nejakú misiu. Stav kultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Maďarskom nesledujem.

Ako si predstavujete ideálny stav kultúrnej výmeny medzi Maďarskom a Slovenskom?

Neviem, čo si predstaviť pod pojmom kultúrna výmena. Najmä v dnešných časoch, keď „kultúrny“ počin počíta s grantovou alebo štátnou podporou, nevzniká spontánne, zo živelnej, existenčnej potreby, ale nasilu, aby sa stihol termín stanovený nejakými úradníckymi štruktúrami. Ideálny stav je stav pokoja. Je to mŕtvy bod, keď už niet o čo bojovať, keď už ďalej niet čo vylepšovať. Takže dovtedy bude „živo“, kým nenastane ideálny stav.

Ina Nemesbüky

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch