St, 29. mája 2024.

Obrazáreň z Horného Uhorska („Felső-Magyarországi Arcképcsarnok”)

Nasledujúce známe maďarské historické osobnosti a umelci sa narodili alebo žili na území historického Horného Uhorska (t.j. územie dnešného Slovenska) pred rokom 1918.

Az alábbi híres közéleti személyek és művészek az 1918 előtti Felvidéken (ma Szlovákia) születtek vagy éltek.

1. Gyula Andrássy – Andrássy Gyula (1823-1890)

Gyula AndrássyKrasnohorský a sancraienský gróf (Sancraieni je mesto v Rumunsku, maď. Csíkszentkirály) Gyula Andrássy starší sa narodil 8. marca 1823 v obci Vlachovo (maď. Oláhpatak). Významný maďarský politik, štátnik, medzi rokmi 1867-71 predseda vlády Uhorského kráľovstva (Magyar Királyság), medzi rokmi 1871-79 minister zahraničných vecí Rakúsko-uhorskej monarchie (Osztrák-Magyar Monarchia).Idősebb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula 1823. március 8-án született Oláhpatakon (szlov. Vlachovo). Híres magyar politikus, államférfi, 1867–71-ig a Magyar Királyság miniszterelnöke, 1871–79-ig az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere.

2. Bálint Balassi – Balassi Bálint (1554-1594)

Bálint BalassiMaďarský básnik Bálint Balassi barón z Ďarmôt a Modrého Kameňa sa narodil 20. októbra 1554 vo Zvolene (maď. Zólyom). Je vedúcou osobnosťou druhého obdobia maďarskej renesancie. Prvý prominentný autor lyrickej poézie písanej v maďarskom jazyku. Prvý klasik maďarskej literatúry.Gyarmati és kékkői báró Balassi Bálint magyar költő 1554. október 20-án született Zólyomban (szlov. Zvolen). A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.

3. Gróf Lajos Batthyány – Batthyány Lajos gróf (1807-1849)

Gróf Lajos BatthyányLajos Batthyány gróf z Güssingu (mesto v rakúskej spolkovej krajine Burgenland; maď. Németújvár) sa narodil 10. februára 1807 v Bratislave (historický názov: Pressburg, Pozsony, Prešporok). Významný maďarský štátnik, prvý predseda vlády Uhorska.Németújvári gróf Batthyány Lajos 1807. február 10-én született Pozsonyban (szlov. Bratislava). Híres államférfi, Magyarország első alkotmányos
miniszterelnöke.

4. Gróf Miklós Bercsényi – Bercsényi Miklós gróf (1665-1725)

Gróf Miklós BercsényiGróf Miklós Bercsényi sa narodil 6. decembra 1665 v obci Hrádok (maď. Temetvény). Kurucký hlavný generál, blízky spolubojovník Ferenca II. Rákócziho a jeden z vodcov Rákócziho boja za slobodu.Gróf Bercsényi Miklós 1665. december 6-án született Temetvényen (szlov. Hrádok). Kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc közeli harcostársa, a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója.

5. Lujza Blaha – Blaha Lujza (1850-1926)

Lujza BlahaLujza Blaha sa narodila 8. septembra 1850 v Rimavskej Sobote (maď. Rimaszombat). Maďarská herečka a operná speváčka, „slávica národa“.Blaha Lujza 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton (szlov. Rimavská Sobota). Magyar színésznő és operaénekesnő, „a nemzet csalogánya”.

Zdroj:
Magyar életrajzi lexikon 1000-1990, upravené.
Diákszótár: Ki kicsoda a magyar történelemben?, upravené.

…pokračovanie nasleduje!

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch