Ut, 21. mája 2024.

Zabudnutá minulosť – Árpádova socha na Devíne

Devín a jeho impozantný hrad stojaci na 80 metrov vysokej skale chránil celé tisícročie západnú bránu Uhorska takzvanú Porta Hungarica. Jeho jedinečná poloha, kde sa stretávajú rieky Dunaj a Morava len prispeli k výnimočnosti lokality Devína.

2014-06-11_11-04

Monumentálna Árpádova socha na Devíne na dobových fotografiách

Podľa legendy bol na Devíne sám knieža staromaďarských kmeňov Árpád, potom ako roku 907 v bitke pri dnešnej Bratislave (maď. pozsonyi csata) porazili starí Maďari bavorské vojská. Na pamiatku založenia Uhorského štátu ako aj spomienku na túto významnú udalosť sa v 19. storočí rozhodli postaviť pamätník na Devíne. Umeleckú pamiatku v tvare vysokého korintského stĺpu zhotovil sochár Gyula Jankovics (1865-1932). Monumentálny obelisk bol odhalený 16. októbra 1896.

21 metrov vysoký obelisk bol umiestnený na najvyššom bode Devína. Na jeho vrchu stál staromaďarský vitéz (maď. honfoglalás kori magyar vitéz – „vitéz“ je titul s významom „bojovník“). Vitéz hľadel smerom na západ aj takýmto spôsobom naznačujúc, že tu sa končí Rakúsko a začína sa uhorská zem.

Ľavá ruka vitéza sa opierala o štít, na ktorom bol vyrezaný erb Uhorska. V pravej ruke, ktorá smerovala k Rakúsku, držal vitéz zakrivenú maďarskú šabľu. Šabľa spustená symbolicky nadol naznačovala prichádzajúcim, že toto územie je podmanené a má už svojho vládcu.

Dnes by sme však tento impozantný stĺp hľadali márne. Po skončení prvej svetovej vojny sa na základe trianonského rozhodnutia územie dnešného Slovenska (t.j. historický Felvidék) pričlenilo k Československu. Pamiatka na príchod Maďarov ako aj spomienka na túto udalosť v podobe umeleckých diel sa stáva v novovzniknutom Československom štáte nevítaným. Na území dnešného Slovenska sa v tom čase veľa hodnotných maďarských umeleckých pamiatok zbúralo, zdemolovalo, poškodilo, odstraňovali sa maďarské nápisy. Neunikla tomu ani Árpádova socha, ktorú muníciami odstránili československí legionári 12. januára 1921. V šesťdesiatich rokoch sa na tomto mieste začali archeologické výskumy a rekonštrukčné práce, počas ktorých bol odstránený aj toho času ešte zachovaný podstavec sochy.

Dnes môžeme vidieť túto krásnu pamiatku už len na zažltnutých fotografiách. Je to veľká škoda, lebo toto jedinečné umelecké dielo by mohlo byť dnes zaujímavým pamätníkom pre turistov, ktorí sa rozhodnú navštíviť Bratislavu.

Fotografia z roku 1927 s vyznačeným miestom zbúranej sochy Árpáda.

Fotografia z roku 1927 s vyznačeným miestom zbúranej sochy Árpáda.

Devín dnes

Devín dnes

Anita Radi