St, 29. mája 2024.

Gombaszögi Nyári Tábor

Gombaszögi Nyári Tábor (slov. Gombasecký letný tábor) je najväčšia letná kultúrna akcia organizovaná pre maďarskú mládež žijúcu na Slovensku. Organizátori sa každoročne snažia rozšíriť paletu politických a spoločenských diskusií, koncertov a kultúrnych programov, aby bol program tábora čo najpestrejší a najzaujímavejší. Tento rok bol počet účastníkov na tábore viac ako 1500.

Letný tábor prebiehal od 15. do 20. júla v kempingu v Krásnohorskom podhradí. Organizátori pripravili viac ako 150 zaujímavých programov pre mládež aj dospelých, koncerty, tvorivé diele, či stany pre médiá. Okrem politiky dostali priestor aj rôzne iné témy od filozofie až po poéziu. Z mnohých programov sme vybrali len niekoľko.

Gömbaszögi Nyári Tábor

(slov. Gombasecký letný tábor) je názov každoročne usporiadaného letného tábora v rámci ktorého sa organizujú festivaly, koncerty a takzvaná voľná univerzita (maď. szabadegyetem) pre maďarskú mládež žijúcu na Slovensku. História letného tábora siaha do roku 1920, kedy existovala vo forme letného tábora pre maďarskú mládež žijúcu v Československu. Pôvodne sa tábor organizoval v oblasti Gombasek (maď. Gömbaszög; dnes časť obce Slavec, okres Rožňava), odtiaľ pochádza aj jeho názov. Dnes sa už organizuje v oblasti Krasnohorského podhradia. Je to najväčšia letná kultúrna akcia organizovaná pre maďarskú mládež žijúcu na Slovensku, každoročne na festivale vystúpi mnoho hudobných skupín, a sú pozvaní zaujímaví hostia na besedu v časti voľná univerzita.

V stredu spomedzi mnohých zaujímavých programov treba vyzdvihnúť besedu o ukrajinskej kríze s názvom „Bratislava a Kyjev – ukrajinská kríza očami suseda“ (maď. Pozsony és Kijev – az ukrán válság a szomszéd szemszögéből ), či rozhovor s bývalými europoslancami Edit Bauer a Alajosom Mészárosom.
Vo štvrtok navštívil tábor András Mészáros, profesor Katedry Maďarského jazyk a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom jeho prednášky bolo oboznámiť mladých ľudí s poradenstvom v oblasti sebapoznávania cez filozofiu.
Vo večerných hodinách známy psychiater Péter Hunčík poskytol praktické rady v otázkach týkajúcich sa kariéry a výberu povolania. V tento deň bol hosťom tábora aj známy slovenský režisér Dušan Trančík (dokument Hodina dejepisu), ktorý predstavil svoj životopisný film s názvom Optimista.

V piatok sa jednou z tém stala žena a jej miesto v umení a kultúre. Lilla Bolemant, vedúca Výboru pre rovnosť príležitostí žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku (maď. Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság) sa na túto tému rozprávala s maďarskými umelkyňami zo Slovenska. O možnostiach, prekážkach, a o získaní uznania porozprávali spisovateľka Zsófia Bárczi, prekladateľka Renáta Deák a výtvarníčka Éva Mayer.

Už piaty rok sme mohli byť svedkami vášnivej diskusie medzi dvomi maďarskými politickými stranami Stranou maďarskej komunity (Magyar Közösség Pártja) a Most-Híd. V piatok sa uskutočnil rozhovor medzi novozvolenými europoslancami Pálom Csákym a Józsefom Nagyom. V sobotu sa zas zástupcovia oboch strán zúčastnili besedy za okrúhlym stolom.

Priestorom pre divadelné predstavenia poslúžilo jedinečné slamené divadlo (Szalmaszínház), kde si záujemcovia mohli pozrieť zaujímavé hry a zároveň i vyskúšať herecké povolanie.

Aktivisti Občianskeho združenia S/z/lomarát (S/z/lomarát Polgári Társulás) organizujú každý mesiac v Maďarskom inštitúte v Bratislave dvojjazyčné slovensko-maďarské večery. V tábore sa predsedníčka združenia Lucia Satinská rozprávala so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou, ako aj so spisovateľkou a zástupkyňou Občianskeho združenia Bratislavské rožky Évou Bolemant o slovensko-maďarských zmiešaných manželstvách, výchove detí, a rodinnom živote.
V programe samozrejme nemohli chýbať ani koncerty hudobných kapiel. Z najznámejších kapiel, ktoré v letnom tábore vystúpili treba spomenúť Punnany Massif, Intim Torna Illegál, Tankcsapda, MadDogx, Heaven Street Seven, Anna and the Barbies, Jóvilágvan a mnohí ďalší.

Posledný deň letného tábora sa niesol v znamení spolupatričnosti a súdržnosti. Symbolom tohto cieľa sa stala živá reťaz, ktorú účastníci tábora vytvorili okolo krasnohorského hradu 20. júla.