Ut, 18. júna 2024.

Slováci sa už neboja maďarských tankov

Ako vníma Slovák zdroje národnej hrdosti? Sme spokojní s fungovaním demokracie? Ako sa pozeráme na iné krajiny? Veríme konšpiračným teóriám? Prednedávnom sa uverejnili výsledky výskumu Sociologického inštitútu SAV, ktorý monitoroval uvedené témy. Z prieskumu sa dá vyvodiť aj aktuálny postoj Slovákov voči Maďarom a iným menšinám.

Čo sa týka vzťahu Slovákov k Maďarom, dnes už len podľa 5% opýtaných znamenajú južní susedia pre Slovákov reálnu hrozbu. Podľa väčšiny Slovákov sa teda už netreba obávať od toho, žeby sem prišli maďarské tanky s cieľom obsadiť Slovensko, ktorý názor panoval donedávna.

V prípade Maďarov (ako aj ďalších menšín na Slovensku) je dôležitý fakt, že podľa výskumu skoro polovica (45,5%) opýtaných si myslí, že menšiny by sa mali prispôsobiť väčšine, a zároveň sa asimilovať. O niečo viac je tých, ktorí si myslia, že menšiny by si mali zachovať svoje zvyky a tradície. Najväčším úskalím vo veci slovensko-maďarských vzťahov je fakt, že slovenská (ako aj maďarská) spoločnosť často nevie, čo si má počať s menšinami, a tak ani nerozumie ich požiadavkám. Aj preto sa v najtemnejšom období mečiarovej éry až 40% respondentov domnievalo, že pre vtedy len trojročné Slovensko je najväčšou hrozbou invázia maďarských vojsk. Dnes však kvôli ukrajinsko-ruskému konfliktu pokladá 24% respondentov za najväčšiu hrozbu pre Slovensko práve Rusko, a 22% Ukrajinu. Čo znamená v podstate toľko, že keby sa náhodou dnes maďarská strana kvôli niečomu zaktivizovala, Slováci by nepomysli hneď na to, že cieľom týchto krokov je revízia hraníc.

Avšak je viac ako isté, že keby sa udiala podobná situácia ako v roku 2009, keď maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma nechceli pustiť slovenské orgány cez hranice, Slováci by zareagovali podobným spôsobom. Štátny aparát totiž naďalej, raz verejne inokedy iba z úzadia, burcuje slovenskú spoločnosť proti Maďarom. Slováci by však boli pobúrení tentokrát už nie z dôvodu, že sem prišli Maďari zaujať nejaké územia, ale jednoducho preto, lebo nechápu, čo tu títo zahraniční Maďari hľadajú. Podľa najnovšieho výskumu totiž menšiny môžu očakávať stále menej tolerancie a pochopenia zo strany väčšiny. Až 46% opýtaných si myslí, že menšiny by sa mali asimilovať. Za 10 rokov je to zvýšenie o 16% (predtým to bolo 30% opýtaných).

Slovenská spoločnosť teda ani dnes nie je schopná zvládnuť a prijať inakosť. A toto sa vzťahuje na Maďarov, rovnako ako na Rómov, ako aj na nové tu žijúce menšiny. Podľa prieskumu sú pre Slovákov základnými kritériami ozajstného Slováka: znalosť slovenského jazyka (64%), slovenská identita (54,6%), slovenské občianstvo (52,6%) a lojalita voči štátnym orgánom (47,6%). Ak na Slovensku niekto nevyhovuje týmto kritériám, je v očiach Slovákov automaticky podozrivým. Toto sa stáva základným problémom pre Maďarov pri realizácií všetkých ich snách a úsilí. Intoleranciu, ktorá panuje na Slovensku, si ale často mýlime s nacionalizmom. Pričom nevedomosť sa nie v každom prípade rovná zlomyseľnosti.

Na tému intolerancie voči Maďarom môžeme uviesť hneď niekoľko aktuálnych príkladov. Petícia, ktorú prednedávnom podpísali mnohí Šamorínčania o zavedenie dvojjazyčných nápisov v obchodnom dome Kaufland, vyvolala mierny chaos na internetových stránkach. Pod menovaným článkom sa objavili desivé a nechápavé názory komentujúcich, z ktorých niektorí považujú objavenie sa maďarských nápisov v obchodnom dome na území Slovenska za hrozbu. Dvojjazyčnosť ako aj jej požiadavka sa tak stala novým radikalizmom.

Okrem záležitosti dvojjazyčnosti sú ďalšími urgentnými problémami školstvo a zlá ekonomická situáciu na južnom Slovensku. Ministerstvo školstva pomaly ale isto eliminuje záležitosti menšín, pričom v spoločnosti to nevyvoláva žiadnu paniku. Ekonomické investície naďalej obchádzajú južné (maďarské) regióny Slovenska, a neprejavuje sa ani vzájomná solidarita v spoločnosti. Zároveň za posledné roky téma Maďarov na Slovensku úplne vymizla aj z politickej scény a dostala sa na vedľajšiu koľaj.

Napriek tomu ale prieskumy ukazujú, že nie každý Slovák (či slovenská inštitúcia) je voči Maďarom a ich požiadavkám odmietavá. Ale ani táto malá časť Slovákov nemôže zabrániť tej agresívnej vlne intolerancie, ktorá sa objaví zakaždým, keď Maďari predstavia verejnosti nejakú požiadavku. Toto nepriateľstvo a intoleranciu majú na svedomí predovšetkým školské vzdelávacie systémy, ktoré sú plné nedostatkov, vďaka ktorým vyrastajú celé generácie bez znalostí o stáročia tu žijúcich menšinách.
I keď sa za posledné roky vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom zlepšili, to však ale nepredpokladá fakt, že aj vo vnútri štátu sa zvýšila miera tolerancie medzi Slovákmi a Maďarmi.

Preklad z originálu: Géza TOKÁR: A magyarok tankjai, Szlovákia és a szlovákiai magyarok.