St, 29. mája 2024.

„Együttműködés a nemzeti összetartozás elmélyítése érdekében” regionális találkozók

Regionálne stretnutia v rámci projektu „Spolupráca v záujme prehĺbenia národnej spolupatričnosti”

/Prejednanie problémov ľudí žijúcich v západnom regióne Slovenska, kultúrne, sociálne a ekonomické problémy regiónu, postavenie menšín/
Fórum inštitút pre výskum menšín v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj komunity (eKözösségek Fejlesztéséért Alapítvány) v rámci projektu „Spolupráca v záujme prehĺbenia národnej spolupatričnosti” uskutočnili v dňoch 16. marca 2016 (Rožňava), 17. marca 2016 (Košice) a 18-19. marca (Búč) tri stretnutia.

Témy stretnutí sa týkali postavenia menšín, práv na používanie materinského jazyka, aplikovania dvojjazyčnosti v praxi, riešenia existujúcich problémov komunít žijúcich vedľa seba za účelom zlepšenia a posilnenia dobrých maďarsko-slovenských vzťahov, resp. nápravy situácie a postavenia Maďarov na Slovensku na základe stanovených medzinárodných zmlúv a noriem Európskej únie
Na stretnutiach sme sa zaoberali aj takými témami, ktoré slúžia na hájenie záujmu menšín.

V rámci toho budú môcť Maďari na Slovensku v rámci miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovne účinnejšie zastupovať svoje práva a chrániť svoje záujmy.
Stretnutí sa zúčastnili zástupcovia verejného života daného regiónu, študenti, pedagógovia, dobrovoľníci, novinári a odborníci projektu.

Stretnutia sa uskutočnili s podporou Nemzeti Együttműködési Alap (Fond národnej spolupráce).