St, 29. mája 2024.

László Szarka: Povolebná situácia na Slovensku (1. časť)

Katalóg krívd z minulosti u Maďarov a Slovákov je veľmi bohatý. Vieme ale nájsť spoločnú reč? Dá sa „uzavrieť“ dohoda medzi týmito dvomi národmi? Na naše otázky odpovedá maďarský historik zo Slovenska László Szarka.

5. marca sa na Slovensku konali voľby. SMK sa opäť nepodarilo dostať sa do parlamentu, na rozdiel od strany Most-Híd založenej na multietnickej báze. Prečo je to tak?

Maďarská menšina na Slovensku je ekonomicky, regionálne a politicky veľmi členitá, demograficky ubúdajúca, a z hľadiska štruktúry národnej identity stále rozmanitejšia spoločnosť. Duálna stranová štruktúra trvajúca od roku 2009 rozdeľuje maďarskú voličskú základňu pozdĺž (pôvodne jednotného) hodnotového systému na dve časti. Pre Maďarov na Slovensku je pritom rovnako dôležité zachovanie maďarskej identity ako aj vyvážené spolužitie menšiny s väčšinou. Táto umelá zlomová línia je vysvetlením toho, ako sa bez spolupráce politických strán s maďarskou bázou, ukazuje etnická mobilizácia opäť nedostatočnou. Obe strany dostali rovnako 100 000 hlasov v regiónoch južného Slovenska. Mimo toho kandidátov strany Most-Híd podporilo ďalších 70 000 voličov v Bratislave, v Košiciach, a v okresoch nachádzajúcich sa za jazykovou hranicou. Pomerné parlamentné zastúpenie takmer 10 percentnej maďarskej komunity a ďalších národností žijúcich na južnom Slovensku sa dá dosiahnuť len racionálnymi krokmi. Na to by bolo potrebné pozdvihnúť sa nad krivdami a osloviť región ako celok. Toto sa však dá dosiahnuť len ak strany budú jednať medzi sebou, na čo je potrebná vnímavá podpora maďarskej vlády, a prirodzene pokračovať v pozitívnej susedskej politike. Otázkou je, či sa nájde vôľa na oboch stranách, alebo bude v nasledujúcich rokoch pretrvávať odlišnosť názorov.

Aké závery sa dajú vyvodiť z výsledkov volieb?

Aj napriek chybám vlády jednej strany v predchádzajúcom období, strana Smer získala najviac hlasov. Popri nesporných ekonomických výsledkoch predošlej Ficovej vlády, zohrala úlohu pravicová, alebo takto označovaná rozpoltenosť slovenských strán. V 150-člennej slovenskej národnej rade získala štrnásť mandátov najsilnejšia krajne pravicová strana v regióne Ľudová Strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorá je orientovaná proti Rómom, Maďarom, Židom, migrantom a Európskej únii. Ich úspech naznačuje, že počet nespokojných ľudí a prívržencov krajných riešení stále narastá aj na Slovensku. Slovenská národná strana, ktorá bola so svojimi 15 mandátmi jazýčkom na váhach medzi ľavicou a pravicou, sa okamžite zaviazala strane Smer s 19 mandátmi. Týmto sa možnosť vytvorenia „čistej pravicovej“ koalície prakticky vytratila. Pod vedením Andreja Danka, ktorý sa stal novým predsedom parlamentu, bola národná strana sčasti obnovená, sčasti však stojí na starých kádroch. Na ťaživé dedičstvo protidemokratickej a protimaďarskej politiky bývalého predsedu strany Jána Slotu, bude ťažké zabudnúť. Tentoraz ale môže závisieť aj samotná existencia vlády od protimaďarských krokov. Za „zradou“ strany Most-Híd a Siete, ktoré riskli vytvorenie vynútenej koalície, sa mohli skrývať rôzne motívy. Navonok sa vyjadrili tak, že v danej situácii namiesto predčasných volieb, v ktorých spočívajú rôzne riziká, hľadali garanciu stability. Otázkou je, či sa im podarí vytvoriť z núdze cnosť, a úspešne vládnuť.

Ako dokázal Fico tak rýchlo zostaviť vládu?

Premiér a nová vláda zložili sľub pred prezidentom Kiskom v stredu večer, 18 dní po voľbách. Fico medzi inými spomenul veľké európske a vnútropolitické výzvy, ako ja výborné slovensko-maďarské vzťahy medzi tými faktormi, ktoré rýchle zostavenie vlády odôvodnili, respektíve umožnili. Z 15 ministrov menovala strana Smer deviatich, a ďalšie tri strany získali len šesť ministerstiev. Súčasne však cez štátnych tajomníkov môžu i oni zohrať dôležitú úlohu. Strana Most-Híd získala dve ministerstvá a má piatich štátnych tajomníkov. Z hľadiska menšín sľubne vyzerajúce pragmatické priority vlády ponúkajú určité šance pre maďarské malé školy, ako aj na liečbu hroziacich krachov týkajúcich sa používania maďarského jazyka, národnostnej kultúry, a južného Slovenska. Pritom ale časť voličov a členov Mostu a Siete otvorene kritizuje lídrov dvoch strán za „zradu“ pravicovej alternatívy.
Pokračovanie nasleduje!

Preložené z originálu: Trianon és a szlovák nemzethalál.
FOTO: mno.hu

Pokračovanie nasleduje!

    Related Posts

    Ivan Korčok: „Slovensko nie je Felvidék!“
    Korčok, Kövér a odpustenie
    Slávnostne otvorili zrekonštruovaný Rákócziho kaštieľ v Borši