Ut, 28. mája 2024.

Kto bol gróf Gyula Andrássy?

Významný uhorský šľachtic a štátnik Gyula Andrássy sa narodil 8. marca 1823 v Trebišove (maď. Tőketerebes; mesto bolo kedysi súčasťou Zemplínskej župy v historickom Uhorsku, dnes súčasť Slovenska) ako tretí syn grófa Károlya Andrássyho a grófky Etelky Szapáry (Andrássyovci mali spolu štyri deti).

Výchove detí Andrássyovcov sa venoval toho času jeden z významnejších pedagógov Elek Peregrini. Podľa zaužívaného zvyku sa mladý Gyula po skončení svojich stredoškolských a právnických štúdii vybral na študijnú cestu do zahraničia.

Kariéra Andrássyho sa začala roku 1845, kedy sa stal predsedom spoločnosti zaoberajúcej sa reguláciou rieky Tisy (maď. Felső-Szabolcsi Társulat). V tom čase sa zoznámil aj s Istvánom Szécsenyim, ktorého myšlienky urobili na mladého grófa silný dojem. Na prešporskom sneme v rokoch 1847-48 ako delegát Zemplínskej župy podporoval Kossuthovu politiku. V apríli roku 1848 sa stal županom Zemplínskej župy.

„Najkrajší obesenec“

Gróf sa aktívne zúčastnil maďarskej revolúcie a boja slobodu v rokoch 1848-49. Po potlačení revolúcie však musel emigrovať do Londýna, neskôr do Paríža. Počas jeho neprítomnosti ho rakúsky vojenský súd odsúdil na trest smrti kvôli jeho účasti na maďarskej revolúcii. V septembri roku 1852 pribili jeho meno na šibenicu a symbolicky ho obesili. Počas tohto obdobia sa Andrássy zdržiaval v Paríži, kde žil veľkým spoločenským životom.

80-1357m

Krasnohorský a sancraienský gróf (Sancraieni je mesto v Rumunsku, maď. Csíkszentkirály) Gyula Andrássy. Významný maďarský politik, štátnik, medzi rokmi 1867-71 predseda vlády Uhorského kráľovstva (Magyar Királyság), medzi rokmi 1871-79 minister zahraničných vecí Rakúsko-uhorskej monarchie (Osztrák-Magyar Monarchia). (FOTO: ifgrofandrassygyula.hu).

Gyulu Andrássyho pokladali za jedného z najšarmantnejších mužov svojej doby a aj preto ho v tom čase oslovovali Parížanky ako „le beau pendu“, čiže „krásny obesenec“ poukazujúc tak na chýry o jeho symbolickom obesení. V roku 1856 si Andrássy zobral za ženu grófku Katalin Kendeffy. V roku 1858 získal amnestiu a tak sa spolu s manželkou vracia domov.

Do politického života sa znovu zapája v roku 1861, kedy sa stal delegátom snemu v meste Sátoraljaújhely (slov. Nové Mesto pod Šiatrom; súčasť historickej Zemplínskej župy). Andrássy sa v tom čase pridáva k prívržencom politiky Ferenca Deáka, ktorý sa snažil sporné otázky s Habsburgovcami riešiť mierovou cestou. Roku 1865 sa stáva podpredsedom uhorského snemu.

Andrássy sa stal známym aj svojím blízkym vzťahom k rakúskej cisárovnej Alžbete prezývanej Sissi. Cisárovná bola sprostredkovateľkou medzi Maďarmi a cisárom Františkom Jozefom, ktorý si vypočul plány Maďarov týkajúcich sa rakúsko-maďarského vyrovnania. Keď v roku 1866 povolal cisár Ferenca Deáka, „mudrca maďarského národa“, panovník mu navrhol, aby obnovil maďarskú ústavu a vládu zveril Andrássymu.

17. februára 1867 sa stal Andrássy ministrom a prevzal i vládu na rezorte ministerstva obrany. 8. júna 1867 Andrássy spoločne s ostrihomským arcibiskupom korunovali cisársky pár za maďarského/uhorského kráľa a kráľovnú. Andrássy bol ten, kto položil cisárovi Františkovi Jozefovi na hlavu maďarskú korunu.

Politická činnosť Andrássyho

Ako predseda vlády sa snažil o upevnenie dualistického systému Rakúsko-Uhorska a v rámci toho o posilnenie pozície maďarskej vlády. Počas svojho úradu zriadil nezávislé maďarské obranné vojsko, pracoval na chorvátsko-maďarskom vyrovnaní, roku 1868 prijali vo vláde národnostný zákon považovaný v tom čase za liberálny, zaviedlo sa povinné základné vzdelanie, rozdelilo sa súdnictvo a verejná správa, prijal sa občiansky právny poriadok spĺňajúci európske normy, roku 1870 bol zriadený vnútroštátny súd a roku 1871 prokuratúra. Andrássyho ďalšou snahou bolo urobiť z hlavného mesta Uhorska svetovú metropolu s okružnými cestami, upravenými ulicami a palácmi.

14. novembra 1871 sa vzdal svojej ministerskej funkcie a ešte v ten deň sa stal ministrom zahraničia Rakúsko-Uhorskej Monarchie. Súčasne vykonával i funkciu ministra financií. Andrássy bol mimo toho aktívny aj v oblasti vedy. Stal sa členom predstavenstva a čestným členom Maďarskej akadémie vied.

Gróf Gyula Andrássy umrel vo veku 66 rokov, 18. februára 1890. Pochovaný je Trebišove, v krásnom neogotickom mauzóleu, ktoré je jedno z najkrajších neogotických stavieb na Slovensku.

Preložené z originálu: Andrássy Gyula gróf, politikus, a kiegyezés utáni első miniszterelnök 125 éve halt meg (MTVA).

FOTO: wikimedia.org

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch