Ne, 14. júla 2024.

Vianoce v zákopoch prvej svetovej vojny

Na západnom fronte sa na Vianoce v roku 1914 odohrali tie najsurrealistickejšie scény vo vojenskej histórii. Vojaci, ktorí len pred niekoľkými hodinami premýšľali o tom, ako by mohli zlikvidovať príslušníkov nepriateľského vojska, 25. decembra 1914 na krátky čas pozabudli na nepriateľskú náladu a začali sa medzi sebou priateliť.

Hoci 7. decembra pápež Benedikt XV. vyzval bojujúce strany, aby aspoň vo vianočný čas prestali bojovať, vojenskí velitelia sa však kŕčovito držali zachovania disciplíny. Avšak ani napriek tomu nemohli zabrániť, aby v deň Vianoc na mnohých miestach vzniklo medzi vojakmi spontánne prímerie.

Podľa spomienok vojakov vyliezli z priekop ako prví Nemci, aby si podali ruky so svojimi nepriateľmi. Boli ale prípady, kedy sa iniciátormi stali Briti. Vojaci spočiatku podozrivo prizerali na nepriateľov, ktorí sa snažili o priatelenie, avšak rýchlo sa presvedčili o tom, že namiesto zbraní majú tentoraz skutočne pri sebe len neškodné predmety.

Navzájom si ukazovali fotografie a nepriateľov ponúkali čokoládou, tabakom a alkoholickými nápojmi. Boli aj takí, ktorí túto chvíľu využili na to, aby pohľadali a pochovali telá svojich padlých druhov, avšak väčšina vojakov sa sústreďovala na priateľskú konverzáciu. Vojaci spoločne spievali vianočné piesne, a na niektorých miestach dokonca postavili aj vianočný stromček.

Najznámejšia anekdota spojená s Vianocami na fronte hovorí o priateľskom futbalovom zápase medzi bojujúcimi stranami. O pravdivosti tohto príbehu sa však názory odborníkov rozchádzajú. Takýto nápad sa rozhodne mohol objaviť, ale či skutočne k tomu došlo, to nevieme s istotou potvrdiť.

Nezvyčajné prímerie ukončili dôstojníci, ktorým sa vo väčšine prípadov nepáčilo toto bratríčkovanie a postarali sa o to, aby sa podobné prípady viac neopakovali.

Preložené z originálu: Ilyen volt a karácsonyi tűzszünet az I. világháborús lövészárkokban