St, 29. mája 2024.

Malá vojna 1939 (2. časť)

9. marca 1939 vypukli nepokoje v Prahe na pozadí podporované Nemeckom, dôsledkom čoho došlo k rozdeleniu českej a slovenskej vlády. 14. marca 1939 – na nátlak Nemecka – bol vyhlásený samostatný Slovenský štát na čele s Jozefom Tisom. Súčasne Nemecko začalo okupovať zvyšok Česka, pričom maďarské jednotky mali v pláne obsadenie územia Podkarpatskej Rusi (Karpatská Ukrajina). Zo strategických dôvodov bolo pre maďarskú vládu mimoriadne dôležité znovuzískanie tohto územia, tým by totiž získalo bezprostredný kontakt s Poľskom. Maďarské vojenské operácie trvali len niekoľko dní, obsadenie územia Podkarpatskej Rusi sa ukončilo 18. marca.

Pokračovanie článku: Malá vojna 1939 (1. časť)

23. marec 1939 – Slováci neboli na útok pripravení

Maďarský útok sa uskutočnil 23. marca 1939 o 5:30 hodine. Maďarské vojenské vedenie určilo za cieľ vojenskej operácie dosiahnutie línie Zellő/Zvala-Cirókafalu/Starina nad Cirochou-Takcsány/Stakčín-Remetevasgyár/Remetské Hámre-Szobránc/Sobrance-Sárosremete/Blatné Remety. Útoku sa zúčastnili tri maďarské bojové skupiny: na severe sa z oblasti Veľké Berezné/Nagyberezna a Malé Berezné/Kisberezna pohli oddiely 9. samostatnej brigády (v sile jedného pešieho pluku); v strede smerom od Užhorodu/Ungvár oddiely 2. motorizovanej brigády (v sile jedného pešieho pluku, s ľahkými tankami a za podpory delostrelectva); na juhu pri Veľkých Kapušanoch/Nagykapos oddiely 2. jazdeckej brigády (v sile dvoch peších plukov a za podpory delostrelectva). Počet osôb v útočných oddieloch sa pohyboval okolo 20-25 000. Železničnú trať pri Užoku/Uzsok (dnes súčasť Ukrajiny) istil aj obrnený vlak na sever od obce Veľké Berezné.

blog125-07

Útok maďarských jednotiek rýchlo nabral prevahu. Slovákov totiž zastihol nepripravených, ich jednotky sa nachádzali v kasárňach. Pri obci Ubľa/Ugar prekvapili maďarské jednotky časť slovenského oddielu 16. pešieho pluku, ktorý sa tak dostal do zajatia. V ten deň na severe nekládli Slováci žiaden ďalší odpor. Maďarské jednotky útočiace v strednej línii taktiež prekročili hranice bez narazenia na odpor. Do 10.00 hodiny mohli postupovať na vzdialenosť 4 kilometrov od Sobraniec, kde narazili na prvé slovenské jednotky a boli nútení zastaviť sa. Medzitým Slováci za pomoci prieskumných lietadiel získali vedomosť o maďarskom útoku. O 11:50 hodine dostala vojenská skupina „Stakčín“ rozkaz ohľadom zastavenia maďarského útoku. Kým sa ukončoval pochod slovenských jednotiek, zatiaľ slovenské letecké sily sa snažili útokom spomaliť postup maďarských oddielov.

O 13:00 hodine vzlietol roj troch lietadiel s cieľom bombardovania maďarských oddielov na území obcí Veľké Berezné, Ulič/Utcás a Ubľa. Cieľ ale nebol splnený, keďže nedokázali identifikovať nepriateľa. O 13:14 vzlietla ďalšia skupina troch slovenských lietadiel, ktorá si už mohla pripísať úspech pri útoku na maďarské oddiely: pri Kolonici/Kiskolon roztrúsili jednotku protivzdušnej obrany. V ten deň popoludní ďalší roj troch slovenských lietadiel zaútočil na maďarské oddiely nachádzajúce sa pri železničnej stanici v obci Ulič. Podarilo sa im zničiť niekoľko vozidiel a poškodiť niektoré delá, ale maďarská protiletecká obrana zostrelila jeden z útočných slovenských lietadiel. Následne nový roj troch slovenských lietadiel bombardoval spomínanú stanicu, neskôr cestu smerom na Kolbasov/Végaszó. Počas útoku maďarské jednotky zostrelili ďalšie slovenské lietadlo, dve ďalšie zas boli poškodené. V strednej línii slovenské jednotky takisto útočili na maďarské oddiely. V centre obce Nižná Rybnica/Alsóhalas bombardovali tanky Ansaldo, respektíve zhodené bomby zasiahli viacero nákladných áut. Jeden z útočných lietadiel bol poškodený a muselo nútene pristáť pri Sečovciach/Gálszécs. V ten deň na večer maďarské jednoty útočiace v strednej línii dosiahli hranicu rieky Okna. 23. marca sa už neuskutočnili ďalšie vojnové akcie.

24. marec – Protiútok

blog169-10824. marca 1939 o 4:30 hodine nadránom sa ukončil pochod vojenských skupín „Stakčín“ a „Michalovce“, ktoré začali s protiútokom. Po urýchlenej mobilizácii prebral pri Michalovciach vedenie slovenských jednotiek major Karol Kubiček. Kubiček rozkázal opraviť v Prešove päť obrnených automobilov OA vz 30, ktoré poškodili Česi. S týmito obrnenými automobilmi prišiel do Michaloviec 24. marca o 5:30 hodine, kde namiesto Čechov, ktorí riadili automobily, povolal dôveryhodných Slovákov, ktorí však nevedeli riadiť tieto stroje. Aj napriek tomu ich hneď poslal na prieskum do obce Budkovce/Butka, aby našli maďarské jednotky, avšak nepriateľa na tomto mieste neobjavili. Následne Kubiček nariadil útok na východ, smerom na obec Zavadka/Görögfalu. Slováci šli na čele s obrnenými automobilmi a na maďarské jednotky zaútočili spredu, aby upútali pozornosť maďarských oddielov, kým slovenská pechota z dvoch strán obkľúčila maďarský vedúci oddiel, ktorý bol tak nútený ustúpiť k hlavnému stanovišťu v obci Nižná Rybnica pri rieke Okna. Slovenské obrnené automobily prešli popri obci Zavadka, pechota sa zas rozvinula na oboch stranách obce v šírke 4 kilometrov medzi obcami Úbrež/Ubrezs a Veľké Revištia/Felsőrőcse. Počas obsadenia obce Úbrež zasiahol slovenskú pechotu delostrelecký útok Maďarov na sever od cesty. Od 22:00 hodiny sa začal útok proti maďarským stanovištiam pri obce Nižná Rybnica. Slováci postúpili vpred na otvorenom teréne cca. 1 kilometer smerom k rieke Okna keď ich začalo strieľať maďarské poľné a protitankové delostrelectvo. Bol zasiahnutý motor jedného zo slovenských obrnených automobilov, ktorý sa tak musel stiahnuť, druhé slovenské vozidlo bolo zasiahnuté protitankovým delom kalibru 37 mm. Súčasne aj slovenská pechota bola nútená ustúpiť, čo vyvolalo paniku. Jednotky dokázali zastaviť len pri Michalovciach. Ústup kryli zostávajúce obrnené vozidlá.
24. marca večer prišli z Martina do Michaloviec na pomoc Slovákom ďalšie štyri obrnené automobily OA vz 30, tri ľahké tanky LT vz 35 a jedno protitankové delo kalibru 37 mm, kde ich však privítal obrovský chaos.

Protitankové delo kalibru 37 mm

Protitankové delo kalibru 37 mm

Protiútoku Slovákov napomáhalo aj lietadlo, ktoré bombardovalo maďarské nákladné autá 15. práporu prechádzajúce cestou medzi Sobrancami a obcou Tibava/Tiba. Počas leteckých súbojov, ktoré sa uskutočnili v ten deň, mal jeden slovenský roj troch lietadiel napomáhať pechote pri obci Vyšné Remety/Jeszenőremete, avšak keď Slováci prišli na spomínané miesto, prekvapil ich útok troch maďarských stíhacích lietadiel CR 32, kedy boli počas leteckých súbojov zostrelené dve slovenské lietadlá. Na maďarské stanovištia pri rieke Okna útočili až tri slovenské bombardéry, stíhačky sprevádzajúce bombardéry boli zastrelené deviatimi maďarskými stíhacími lietadlami. V tento deň bolo zastrelené aj ďalšie slovenské lietadlo.

blog169-113

Maďarom sa podarilo vypátrať, že lietadlá slovenských leteckých síl sú umiestnené na letiskách v Spišskej Novej Vsi a vo Vyšnej Šebastovej. Maďarské letecké sily plánovali 23. marca medzi 17:00 a 17:30 hodine odvetný útok proti týmto dvom letiskám. Maďari chceli počas útoku nad Miskolcom spojiť 45 bombardérov Junkers JU 86, ktoré by sprevádzalo 18 stíhacích lietadiel CR 32. Útok však neprebehol podľa plánov: personálu sa nepodarilo pripraviť a nasadiť všetky lietadlá, zároveň zo skupiny vzlietnutých lietadiel jeden roj mal bombardovať kasáreň pri Rožňave, avšak kvôli slabej viditeľnosti a navigačných problémom boli bomby zhodené na pole 600 metrov od kasárne. Nad Spišskou Novou Vsou sa o 16:45 hodine objavilo napokon len deväť maďarských lietadiel, ktoré útočili na mesto v troch vlnách. V Spišskej Novej Vsi nebol vybudovaný letecký dozor ani varovný systém. Síce na slovenskej strane boli jednotky protileteckej obrany, tie ale vznikli len v predošlý deň, zároveň nemali ani dostatok munícií, nehovoriac o tom, že neboli ani vycvičené. Slovenský roj stíhacích lietadiel, ktorý mal na starosti ochranu letiska zas nebol v stave vhodnom na nasadenie do boja. Maďarské jednotky tak mohli nerušene útočiť na mesto. Maďarské lietadlá zhodili dokopy 900 bômb, väčšinu z nich na letisko a tehelňu pri brehu Hornádu, kde sa nachádzali sklady munícií. Po zásahu z nich viaceré vybuchli. Letisko utrpelo vážne škody. Podľa slovenských prameňov bolo zničených 11-12 slovenských lietadiel, podľa maďarských prameňov 17. Napriek spomínanému útoku fungovalo letisko v Spišskej Novej Vsi aj naďalej a to až do ukončenia Malej vojny. Útočiace maďarské lietadla sa dostali aj k druhému letisku vo Vyšnej Šebastovej, našli ho však úplne prázdne. Aj napriek tomu piloti zhodili bomby a následne sa vzdialili.

24. marca večer, na nátlak Nemecka, bolo u slovenských jednotiek nariadené prímerie, avšak platnosť prímeria nebola dodržaná na všetkých miestach rovnako.

Pokračovanie nasleduje!

Preložené z originálu: Balázs Mihály: Szlovák-magyar „kis háború“.

    Related Posts

    V západnom zajatí – Nyugati Fogságban
    Malá vojna (3. časť)
    Malá vojna 1939 (1. časť)