St, 29. mája 2024.

Nová kampaň SHO vyvolala u Maďarov pohoršenie

Slovenské Hnutie Obrody rozbieha novú kampaň, ktorým chce rodičov na Slovensku naviesť na zápis detí do slovenskej školy. Na tom by nebolo nič prekvapivé, ak by spomínaná kampaň neprebiehala práve na územiach Južného Slovenska, medzi obyvateľmi maďarskej národnosti.

Prednedávnom spôsobil rozruch medzi Maďarmi na Slovensku plagát, ktorý dalo vyhotoviť Slovenské Hnutie Obrody. Na plagáte sa nachádza portrét Lajosa Kossutha, s textom: „Aj Kossuth vedel po slovensky. Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy”.

SHO na svojej facebookovej stránke píše: „Keďže štátny jazyk – slovenčina má spájať všetkých občanov Slovenskej republiky, považujeme za správne a dôležité vyvolať u každého rodiča, nielen maďarskej národnosti otázku, ako chce, aby jeho dieťa v našom štáte fungovalo. Či ako izolovaný jedinec alebo ako človek, ktorému sa vďaka znalosti štátneho jazyka otvárajú možnosti nielen do slovenskej spoločnosti, ale aj k jednoduchšiemu kariérnemu rastu“.

SHO plánuje toto „posolstvo” šíriť medzi občanmi maďarskej národnosti nielen formou plagátov, ale aj letákov. Prvé plagáty sa už objavili v Košickom kraji, SHO však chce kampaň rozšíriť na celé územie Slovenska.

„Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy, aby z neho vyrástol hrdý občan Slovenskej republiky, ktorý bude ovládať štátny jazyk, slovenčinu” – píše Pavol Poprocký, člen predsedníctva SHO.

Kampaň SHO vyvolala medzi Maďarmi na Južnom Slovensku pohoršenie a veľmi rýchlo sa objavila aj reakcia. Na internete sa už šíri maďarská verzia plagátu, na ktorom je viditeľný slovenský národný buditeľ Ľudovít Štúr s textom: „Aj Štúr vedel po maďarsky. Prihlás svoje dieťa do maďarskej školy!“