Pi, 24. mája 2024.

Na Slovensku vrcholí hungarofóbia: Zákaz spievania maďarskej hymny

27. marca odhlasoval slovenský parlament novelu zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky namierený vyslovene proti fanúšikom FC DAC Dunajskej Stredy.

Slovenská národná strana na pôde Národnej rady Slovenskej republiky presadila novelu zákona o štátnych symboloch. V slovenských médiách sa ohľadom menovaného zákona prezentovalo len toľko, že ide o zakotvenie ochrany štátneho znaku na slovenskom športovom odeve.

Pritom do menovanej novely jeho predkladatelia zakomponovali aj ustanovenie, podľa ktorého môže byť pokutovaná každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa dopustí toho „ohavného trestného činu”, že si dovolí zaspievať štátnu hymnu iného štátu na Slovensku.

Predkladateľmi menovaného diskriminačného zákona sú členovia Slovenskej národnej strany na čele s Dušanom Tittelom. Na základe odhlasovanej novely zákona platí od 15. mája zákaz hrania alebo spievania štátnej hymny toho štátu, ktorý nemá prítomnú oficiálnu delegáciu:

  • Štátna hymna iného štátu sa hrá, alebo spieva, IBA ak je prítomná jeho oficiálna delegácia.

Proti novele zákona predložil Ondrej Dostál (SaS) pozmeňovací návrh, kde žiadal, aby slovo „iba“ zo zákona vypustili, lebo sa tým vylúči možnosť hrania/spievania štátnej hymny iného štátu aj pri ďalších iných príležitostiach (napr. oslavách, výročiach) pokiaľ tam nebude prítomná delegácia daného štátu.

Teda kým slovenská hymna sa môže spievať a hrať bez problémov pri hocijakej príležitosti na Slovensku, štátna hymna cudzieho štátu sa môže hrať alebo spievať výlučne za tej podmienky, že tam bude prítomná aj oficiálna delegácia štátu.

Zákon je namierený vyslovene proti Maďarom

Absurdné na tom je, že kým Ondrej Dostál spomenul príklady takých udalostí, kde by sa mali hrať hymny členských krajín Európskej únie, a tak je nepredstaviteľné, že pri každej takej príležitosti sa môžu dané hymny odohrať len za prítomnosti oficiálnej delegácie štátov, Dušan Tittel na to zareagoval slovami, ktorými definitívne potvrdil, že svoju novelu zákona namieril vyslovene proti Maďarom, konkrétne proti maďarským fanúšikom futbalového klubu DAC Dunajská Streda:

„Nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali hrať inú štátnu hymnu na území, keď tu nie je jej žiadny oficiálny činiteľ. Asi ste ešte nikdy neboli na zápase v Dunajskej Strede, a ja by som vám doporučil, aby ste sa zúčastnili jedného takého zápasu, veľmi rád s vami pôjdem, keď 9000 fanúšikov Dunajskej Stredy začne spievať maďarskú hymnu. Keď chceme dopustiť to, aby sa oficiálne hrala aj maďarská hymna, ak tam nie je oficiálny činiteľ Maďarska, len preto, že oni sa rozhodli hrať maďarskú hymnu.  Môžeme to vyskúšať, ale neviem či by ste z toho mali dobrý pocit“ – povedal Tittel.

Dostál na to reagoval tým, že ak je pre Tittela problémom konkrétne hranie alebo spievanie maďarskej hymny na športových zápasoch v Dunajskej Strede, tak to mal napísať aj do zákona. To znamená, že na ktorých konkrétnych miestach chce zakázať hranie/spievanie cudzej hymny a za akých konkrétnych podmienok. V dôvodovej správe to Dušan Tittel totiž vôbec nepriznal – tvrdí Dostál. Na základe prijatej novely zákona môže byť spievanie/hranie maďarskej či inej cudzej štátnej hymny pokutované sumou do 7000 eur.

Za LEX DAC hlasovali aj poslanci Mostu-Híd

Menovanú novelu zákona, ktorá dostala v kruhu Maďarov pomenovanie „Lex DAC“, podporilo 108 poslancov.

Bohužiaľ za neho hlasovali aj poslanci z Mostu-Híd. Z 13-členného klubu to boli deviati poslanci: Eduard Adamčík, Elemér Jakab, Péter Vörös, Ladislav Balódi, Martin Fedor, Irén Sárközy, Tibor Bastrnák, Andrej Hrnčiar, Štefan Vavrek. Cséfalvayová Katarína a Peter Kresák sa hlasovania zdržali, Béla Bugár a Peter Antal zas boli neprítomní. Avšak ani jeden z nich nehlasoval proti zákonu.

Podobne bol na tom aj nezávislí maďarský poslanec Zsolt Simon, ktorý sa tiež len zdržal hlasovania. Za zákon hlasovali medzi inými aj syn známeho maďarského spisovateľa Lajosa Grendela Gábor Grendel (OĽANO), ako aj Ján Marosz (OĽANO),  manžel maďarskej blogerky Diány Marosz.

Za menovanú protimaďarsky orientovanú novelu zákona z dielne SNS hlasovali nielen koaličné strany, ale aj väčšina opozície: poslanci strán  OĽANO, ĽSNS a Sme rodina. Jedine členovia z SaS boli proti menovanej novele zákona na čele s Ondrejom Dostálom, ďalej nezávislí poslanci zo Spolu, Martin Poliačik (Progresívne Slovensko), a Lucia Žitňanská.

Informácie z parameter.sk

Foto: Cséfalvay András