St, 22. mája 2024.

Čo je alternatívou k samospráve?

Samospráva v širokom slova zmysle alternatívu nemá. Centralizovaný štát vo všeobecnosti nemôže efektívne riešiť všetky otázky na všetkých úrovniach, a už vôbec nemôže riešiť problémy národnostných menšín bez toho, aby mali vplyv na rozhodovací proces. Bez toho sa však situácia menšín nemôže normalizovať, ich problémy sa nemôžu efektívne riešiť. Menšina bude dlhodobo frustrovaná, čo povedie k jej úplnému odcudzeniu od štátu. V súčasnosti sa zdá, že slovenským politikom tento scenár nevadí, pretože napriek nemu nedošlo k radikalizácii maďarskej menšiny a ani sa to nepredpokladá. Dlhodobo však tento trend nie je prospešný ani pre slovenskú väčšinu, keďže vedie k národnostným treniciam a politickej nestabilite. V každom prípadne, ak má štát záujem na riešení národnostnej otázky, a nevidíme dôvod, prečo by nemal mať, nejaká forma samosprávy je na to nevyhnutná.

    Related Posts

    Soeren Keil
    Územná autonómia ako nástroj riešenia konfliktov