St, 29. mája 2024.

Posilnenie samosprávy nie je len zastierací manéver na prípravu odtrhnutia?

Toto absurdné obvinenie na naše veľké počudovanie odznelo už od viacerých čelných predstaviteľov štátu. „Územná autonómia“ je jedna z foriem samosprávy, ktorá je v Európe bežne rozšírená (napr. Taliansko, Španielsko, Fínsko, Švajčiarsko, Srbsko, Moldavsko atď.). Nikde k odtrhnutiu neviedla, práve naopak. Jej cieľom aj výsledkom je totiž čo najuspokojivejšie riešenie situácie menšín – a čím spokojnejšia menšina, tým menej dôvodov na odtrhnutie. Stačí si spomenúť, že moderný kosovský konflikt vedúci k odtrhnutiu od Srbska sa nezačal vyhlásením autonómie, ale práve naopak, zrušením už dlhšie existujúcej autonómie Kosova, čo viedlo k frustrácii a etnickému napätiu. Maďari na Slovensku sa o odtrhnutie nikdy neusilovali, nikdy žiadne takéto požiadavky nemali, preto ani nemajú dôvod na to, aby používali zastieracie manévre. Dokonca ich politické strany vo svojich programoch nikdy nemali požiadavku územnej autonómie, zatiaľ totiž neprebehla žiadna spoločenská diskusia v rámci komunity, akú samosprávu by si Maďari želali a prečo. Táto otázka sa im podsúva z radov slovenských nacionalistov.