Ut, 18. júna 2024.

Hlásajú maďarskí politici na Slovensku radikálne heslá?

To závisí od toho, aké požiadavky a heslá považujeme za radikálne, teda od nášho postoja. Lokálni maďarskí politici nechcú rozvracať štát, niektorí však považujú za dobrý nápad posilniť právomoci miestnych komunít, samosprávy či vytvoriť vyššie celky, ktoré chránia a presadzujú záujmy obyvateľstva regiónov. Na Slovensku určité bežné a legitímne témy, na rozdiel od iných krajín Európy, dostali radikálnu nálepku a slovenskí politici do tejto kategórie veľmi radi škatuľkujú aj požiadavky menšín. Preto napríklad otázku autonómie  politici formulujú s obrovskou dávkou opatrnosti. V určitých prípadoch sa za radikálnu požiadavku pokladá napríklad aj dvoj- či viacjazyčnosť, používanie viacjazyčných názvov, zemepisné názvy a najnovšie dvojité občianstvo s príslušnými právami. Skutočne radikálne požiadavky, ako (povedzme) odtrhnutie južného Slovenska, politici maďarských strán ani oficiálne, ani v kuloároch nikdy nepredstavili.