St, 22. mája 2024.

Sú maďarské strany hrozbou pre integritu Slovenska?

Keby znamenali hrozbu, už dávno by nefungovali, veď slovenské autority majú všetky právne prostriedky na to, aby podobné snahy sankcionovali. Ale teraz vážne. Žiaden politik SMK či Mostu, dokonca ani predstavitelia maďarskej vlády neurobili také vyhlásenia, v ktorom by spochybnili územnú integritu Slovenska. Práve naopak: samotná existencia a činnosť strán svedčí o tom, že miestna maďarská komunita chce vyriešiť svoje problémy na Slovensku, a čo je ešte dôležitejšie, v spolupráci s príslušníkmi slovenskej elity. Spoločnou agendou maďarských strán je teda prioritné riešenie etnických problémov na pôde slovenského parlamentu. V prípade, že sa v najdôležitejších otázkach nedokážu zhodnúť s miestnou elitou, chrániť menšinové záujmy môžu jedine medzinárodné organizácie a Brusel. K spolupráci medzi príslušníkmi menšiny a ich materskej krajiny (v našom prípade Maďarmi a Maďarskom), dochádza na európskych fórach často. Podobné konflikty však nikto, nikde, v žiadnom prípade nechcel vyriešiť zmenami hraníc.