St, 29. mája 2024.

Je pravda, že by spolu Slováci a Maďari žili v pokoji, nebyť politikov?

Radi by sme povedali, že táto populárna fráza obstojí, ale v skutočnosti národnostné konflikty boli, sú aj budú. Nenávisť má mnoho podôb, od susedských konfliktov na dedine až k otvorenému rasizmu v spoločnosti. Dôvody konfliktov, ale aj ich riešenia sú komplikované, no politici svojimi činmi ich predchádzaniu určite nepomáhajú. Problémy zjednodušujú, snažia sa ponúkať lacné heslá a jednoduché východiská. Ak ide o problémy etnického charakteru, nesystémové riešenia často vyvolávajú ďalšie konflikty. V prípade spolužitia Maďarov a Slovákov nie sú dôležité ani tak vzájomné sympatie, ako skôr rešpekt, úcta, pochopenie motívov správania toho druhého a odstránenie komunikačných bariér. Práve preto sme vytvorili túto stránku.

    Related Posts

    Je pomenovanie „Felvidék” (Horniaky) negatívne označenie pre Slovensko?
    Je pravda, že na južnom Slovensku prebieha pomaďarčovanie Slovákov?
    Csáky Károly
    „Skúmanie minulosti je odborná a morálna otázka“