St, 29. mája 2024.

Chce Maďarsko zmenu hraníc?

Súčasťou politického folklóru na Slovensku je predstava, že Maďarsko vzhľadom na početnú maďarskú menšinu v krajine chce zmeniť južné hranice. V skutočnosti revizionistické požiadavky nemá žiadna maďarská parlamentná strana ani poprední politici, otázka zmeny hraníc bola aktuálna naposledy po druhej svetovej vojne. Súčasné politické podmienky v Maďarsku i na Slovensku, medzinárodné zmluvy, ale aj chýbajúca politická vôla i sila radikálnych zoskupení garantujú, že táto otázka nie je aktuálna, a nebude ani v budúcnosti. Určité znaky vzbudzujú taký dojem v slovenskej spoločnosti, že sa Maďarsko snaží o revíziu: pamflety radikálnych hnutí, symboly Uhorska na niektorých autách alebo suveníroch predávaných v Maďarsku či návštevy maďarských politikov na Slovensku. Za týmito prejavmi netreba hľadať za každú cenu snahu o revíziu hraníc. Zobrazenie Uhorska (tisícročného štátu) je súčasťou maďarskej kultúry a symboliky. V spoločnosti tento symbol zväčša nespájajú so zmenou hraníc, skôr ide o prejav nostalgie, tradície a zachovanie uhorského historického dedičstva. Maďarskí politici (ale aj intelektuáli, turisti či príbuzní v Maďarsku) naštívia Slovensko preto, lebo miestne maďarské komunity majú z historických a kultúrnych dôvodov veľmi úzke styky s materskou krajinou, ktorej pred zmenami hraníc boli sami súčasťou. Za tým netreba hľadať snahu o revíziu, skôr o zachovanie identity.

    Related Posts

    Vyučujú sa na maďarských školách iredentistické názory?
    Znamená Maďarsko bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko?
    Aký je postoj Maďarska k Európe?