St, 29. mája 2024.

Nie je v nevýhode ten, kto sa na Slovensku učil po maďarsky?

Úroveň maďarských škôl na Slovensku je rovnaká ako úroveň slovenských škôl, takže z hľadiska kvality vzdelávania žiaci v nevýhode nie sú. V nevýhode by mohli byť z hľadiska ovládania slovenského jazyka. Vo všetkých maďarských školách sa však vyučuje aj slovenčina, na stredných školách je to povinný maturitný predmet. Po slovensky sa teda deti naučia aj na maďarských školách, čoho dôkazom je to, že väčšina maturantov maďarských škôl na Slovensku študuje ďalej na slovenských vysokých školách. To, že študovali na maďarskej škole ich vôbec neznevýhodňuje, práve naopak – majú prístup aj k maďarskej odbornej literatúre, čo im dáva nové podnety a zdroje vedomostí. Vo viacerých odboroch je to obrovská výhoda, ktorú môžu okrem školy uplatniť aj na trhu práce v rôznych zamestnaniach.  V nevýhode sú skôr tie deti s maďarským materinským jazykom, ktoré chodia do slovenskej školy. Na začiatku môžu výrazne zaostať, a aj neskôr sa od nich vyžaduje štúdium v jazyku, ktorý je pre ne cudzí, vynakladajú nadmernú námahu na dosiahnutie rovnakého výsledku v porovnaní s tými žiakmi (Slovákmi či Maďarmi), ktorí študujú v materinskom jazyku. Okrem toho sa nenaučia dobre po maďarsky, nebudú vedieť čítať a písať a nezískajú schopnosť komunikovať na odbornej úrovni.

    Related Posts

    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Môžu sa po maďarsky vypísať aj neúradné nápisy a oznamy na Slovensku?
    V akej forme treba písať zemepisné názvy v učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským?