Ne, 21. júla 2024.

Maďari na Bibliotéke

Najvýznamnejšou prehliadkou slovenského knižného trhu je bratislavská Bibliotéka. Jej návštevníci sa tento rok budú môcť oboznámiť aj s ponukou slovenského knižného trhu pre Maďarov a od Maďarov.

V piatok 9. novembra básnik a literárny kritik Zoltán Németh predstaví najnovšiu ponuku maďarských vydavateľstiev na Slovensku. Pod názvom Panoráma maďarskej literatúry sa môžete oboznámiť s vydavateľstvami Lilium Aurum, Kalligram, Madách Posonium, Méry-Ratio, AB-Art, NAP, Median. Po prednáške bude nasledovať s názvom Knižné novinky u našich južných susedov prezentácia kníh maďarských autorov, ktoré boli vydané v slovenskom preklade. Literárne úryvky z ich diel prečíta Viki Rák.

V nedeľu, dňa 11. novembra sa odborníci v rámci série rozhovorov budú venovať dvom známym maďarským spisovateľom – Kálmánovi Mikszáthovi a Sándorovi Máraimu, ktorí sa narodili na území dnešného Slovenska. Títo autori však nemajú spoločné len rodisko, ale aj to, že v posledných rokoch sa rad radom objavujú ich diela na slovenskom trhu v slovenskom preklade. Obidvaja autori vo svojej tvorbe svojským spôsobom zachytávajú atmosféru a tradície svojho rodného kraja: v prípade Máraiho sú to Košice, Mikszáth zasa vo svojich románoch a krátkych prózach predstavuje región Novohradu, Polovcov a Slovákov. Ich diela vychádzajúce v slovenskom jazyku určite obohatia slovenského čitateľa o mnohé zaujímavosti z histórie našich národov. Diela Kálmána Mikszátha, ktoré boli preložené do slovenčiny priblíži návštevníkom literárny historik Csaba Kiss. Gy. (Maďarsko) a Daniela Hučková, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV. Prozaik a dramatik Silvester Lavrík a dramaturg Peter Kováč nám spoločne predstavia diela Sándora Máraiho.

Dňa 11. novembra sa uskutoční aj literárna diskusia za účasti umeleckých prekladateľov, ktorí budú diskutovať o tom, ako vznikajú preklady, aké prekladateľské „oriešky“ musia maďarskí a slovenskí prekladatelia rozlúskať, do akej miery sa preklad považuje za samostatné umelecké dielo a o mnohých ďalších zaujímavostiach. Do zákulisia tejto problematiky vás uvedú renomované prekladateľky maďarskej a slovenskej literatúry Jitka Rožňová (Slovensko) a Ildikó Forgács (Maďarsko). Moderátorkou podujatia bude prekladateľka Renáta Deáková. Cez literárne úryvky priblíži jednotlivé texty návštevníkom Viki Rák.

Garantom všetkých podujatí je Maďarský inštitút v Bratislave.

Srdečne Vás všetkých pozývame na tieto príjemné a zaujímavé stretnutia.

-bl-

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Velikán Sándor Márai, rodák z Košíc