So, 20. júla 2024.

Ocenili našu kolegyňu!

Včera sa odovzdávali ceny ministrov zahraničných vecí Maďarska a Slovenska, ktorú získala literárna prekladateľka Renáta Deáková a István Käfer za Nadáciu sv. Adaberta. Cena Dobré susedstvo a porozumenie sa udeľuje každoročne osobnostiam a inštitúciám, ktoré svojim osobným postojom a odbornou prácou prispeli k porozumeniu medzi našimi národmi.

Nesmierne nás teší, že môžeme aj touto cestou zablahoželať Renate Deákovej, ktorá je spolupracovníčkou našej reakcie www.madari.sk, a svojimi príspevkami a prekladmi obohacuje náš webový portál.
Renata bola viackrát ocenená aj ako prekladateľka, preložila do slovenčiny významné diela súčasnej maďarskej literatúry ako román Pála Závadu Jadvigin vankúšik, Pétera Esterházyho Harmonia Caelestis. Práve za preklad ďalšieho románu Esterházyho Jedna žena získala cenu literárneho fondu aj v roku 2011.

Okrem prekladateľskej práce sa však venuje aj iným projektom, napríklad projektu
www.babylonsk.net, viacjazyčnej literárnej antológie, na ktorej sinávštevníci môžu prečítať preklady slovenskej, maďarskej, českej a poľskej literatúry. Prekladá aj divadelné hry, pracuje s adaptáciami slovenských divadelných hier v Maďarsku, a mohli by sme ešte dlho vymenovávať jej aktivity.

„Je veľmi dôležité, aby si politici všímali aj ľudí mimo politiky, ktorí sa usilujú o slovensko-maďarské porozumenie, a ocenili ich nezištnú prácu.“ – povedala pre denník Új Szó.

Blahoželáme v mene celej redakcie!

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch