Pi, 24. mája 2024.

Ako sa zmení meno Maďarky po sobáši?

Maďarčina nepoužíva ženské prechyľovanie -ová na označenie ženského priezviska, má však špeciálnu príponu –né na označenie vydatých žien. Keď sa Szabó Tímea vydá za Nagy Tibora, môže si zmeniť meno na Nagyné Szabó Tímea, Nagy Tiborné alebo na Nagy Tiborné Szabó Tímea. Tieto tvary sú však čoraz menej populárnejšie, v súčasnosti ich používa 6% žien v Maďarsku, a to hlavne staršie generácie.
Oveľa častejšie je prebratie manželovho priezviska bez prípony –né alebo zanechanie si pôvodného priezviska po sobáši – v našom prípade teda Nagy Tímea alebo Szabó Tímea. Možná je aj kombinácia priezviska písaného,na rozdiel od slovenčiny,so spojovníkom – teda Nagy-Szabó Tímea.
Maďarky žijúce na Slovensku si meno často píšu podľa slovenského pravopisu s príponou –ová, hoci priezviská bez –ová sú čoraz častejšie. Možná je teda forma Nagy Tímea aj Nagyová Tímea, samozrejme, aj ponechanie si pôvodného priezviska, teda Szabó Tímea. V prípade kombinácie sa priezvisko píše bez spojovníka, teda Nagy Szabó Tímea. Prípona –né sa podľa slovenských zákonov nemôže používať, nemáme vedomosť o tom, že by niekto dostal alebo vôbec požiadal na základe maďarskej národnosti o výnimku na používanie takejto prípony. Podľa našich skúseností sa prípona –né na Slovensku jednoducho nevyskytuje.

    Related Posts

    Vianočný stôl – maďarské ľudové tradície a povery
    Vianočné ľudové tradície medzi Maďarmi
    Pôvod vianočných trhov