St, 29. mája 2024.

Prečo je dôležité, aby sa zachovala etnická rôznorodosť Slovenska?

Maďari žijúci na Slovensku nie sú prisťahovalcami, ale žijú na tomto území stáročia. V 20. storočí sa niekoľkokrát menili hranice na južnom Slovensku, niektorí starší občania môžu o sebe povedať, že žili v niekoľkých štátoch, aj keď sa paradoxne nikdy nikam nesťahovali. Z pohľadu Maďarov je teda prirodzené, že tu chcú žiť aj naďalej a chcú si pri tom zachovať svoju kultúru a identitu.

Z hospodárskeho pohľadu je pre Slovensko tiež dôležité, aby sa zachovala etnická rôznorodosť krajiny. Ľudia v pohraničnom území ovládajúci obidva jazyky tak prispievajú k vytváraniu obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.

Príklady z moderných a vyspelých krajín ukazujú, že ak sa štát zachová veľkoryso k svojim národnostným menšinám – neurýchľuje ich asimiláciu, naopak, pomáha zachovávať rôznorodosť– budú mať aj menšiny pozitívnejší vzťah k štátu. Budú tu rozvíjať podnikateľské činnosti, platiť viac daní a celkovo viac prispievať k hospodárskemu rastu Slovenska. V opačnom prípade sa môžu prejavovať negatívne tendencie, ako je napríklad odchod mladých, šikovných členov národnostných menšín zo Slovenska.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Existujú maďarské gény? (1. časť)
    1108. výročie bitky pri Bratislave