Ut, 18. júna 2024.

Majú Slováci svojich poslancov v Maďarskom parlamente?

Nemajú. Zákon o národnostiach z roku 1993 stanovuje, že národnostné menšiny musia byť zastúpené v parlamente, doteraz však neboli vytvorené špeciálne pravidlá, ktoré by umožnili málopočetným menšinám zvoliť si svojich zástupcov. „Vlastných“ poslancov majú len Rómovia, ktorí sú najväčšou menšinou v Maďarsku.

Tento stav sa často porovnáva s okolitými krajinami, kde maďarské menšiny svojich parlamentných poslancov majú. Treba však povedať, že napríklad v prípade Slovenska neexistuje žiadne špeciálne pravidlo umožňujúce zvolenie zástupcov menšín do parlamentu. Maďari si svojich poslancov volia podľa všeobecných pravidiel platných pre každého, sú zastúpení, pretože ich je tak veľa. Keby ich strany neprekročili 5 percentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, nemali by žiadny nárok na zastúpenie z titulu menšinových práv.

Špeciálne pravidlá na zastúpenie menšín v parlamente má napríklad Slovinsko, kde málopočetnámaďarskákomunitamá automaticky jedného poslanca. O podobnom modeli sa dlho uvažuje v Maďarsku, doteraz však nebol prijatý, a je otázne, či a kedy bude.

    Related Posts

    Asimilácia a identita po roku 1918 v slovensko-maďarskom vzťahu (1. Časť)
    Koľko Slovákov žilo v Maďarsku v čase vzniku Československa?
    Sú v Maďarsku slovenské nápisy?