Pi, 12. apríla 2024.

Kde žijú Slováci v Maďarsku?

Pre autochtónne menšiny v Strednej Európe je typické, že sa koncentrujú do určitých regiónov, kde často tvoria miestnu väčšinu. Slováci v Maďarsku sú z tohto hľadiska atypickí. Žijú roztrúsene vo...
Read More